Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1216-1230 από 1257 αποτελέσματα
1216 G.E. Christidis ,F. Dellisanti, G. Valdre , P. Makri , "Structural modifications of smectites mechanically deformed under controlled conditions ",Cl. Min., vol. 40,no.4,pp.511-522 ,2005.doi :10.1180/00098550540401882015-10-01
1217 G.E. Christidis ," Genesis and compositional heterogeneity of smectites. Part III: Alteration of basic pyroclastic rocks--A case study from the Troodos Ophiolite Complex, Cyprus ", Americ. Miner., vol. 91 ,no.4, pp.685-701 ,2006. doi : 10.2138/am.2006.20012015-10-01
1218 G. E. Christidis , A. E. Blum , D.D. Eberl , "Influence of layer charge and charge distribution of smectites on the flow behaviour and swelling of bentonites ",Ap. Clay Sc.,vol. 34,no.1,pp.125-138 ,2006.doi :10.1016/j.clay.2006.05.0082015-10-01
1219 G.E. Christidis , I. Mitsis ,"A New Ni-rich stevensite from the ophiolitecomplex of Othrys, central Greece ",Cl. and Clay Min. ,vol. 54, no.6 ,pp.653-666 ,2006.doi :10.1346/CCMN.2006.05406012015-10-01
1220 V. C. Kelessidis , G. Christidis , P. Makri ,V.Hadjistamou , C. Tsamantaki , A. Mihalakis ,C.Papanicolaou, A. Foscolos ,"Gelation of water–bentonite suspensions at high temperatures and rheological control with lignite addition " ,Ap. Clay Sc.,vol. 36.no.4 ,pp.221-231 ,2007.doi :10.1016/j.clay.2006.09.0102015-10-01
1221 V.C. Kelessidis , C. Tsamantaki , A. Michalakis ,G. E. Christidis , P. Makri , K.Papanicolaou , A. Foscolos ,"Greek lignites as additives for controlling filtration properties of water–bentonite suspensions at high temperatures ", Fuel. ,vol.86, no. 7-8 ,pp.1112-1121 ,2007.doi:10.1016/j.fuel.2006.10.0092015-10-01
1222 I. Marantos, T. Markopoulos , G. E. Christidis ,"Zeolitic alteration in the Tertiary Feres volcano-sedimentary basin, Thrace, NE Greece ",Min.Mag. ,vol.71, no.3 , pp.327-345 ,2007. doi :10.1180/minmag.2007.071.3.3272015-10-01
1223 D. Moraetis , G.E. Christidis ,V. Perdikatsis ," Ion exchange equilibrium and structural changes in clinoptilolite irradiated with - and -radiation: Monovalent cations ",Am. Min. ,vol. 92 , no. 10 , pp.1714–1730 ,2007.doi :10.2138/am.2007.25452015-10-01
1224 G. E. Christidis, H. Papantoni , "Synthesis of FAU Type Zeolite Y from Natural Raw Materials: Hydrothermal SiO2-Sinter and Perlite Glas ",The Op. Mine. J. ,vol. 2.no.1,pp.1-5 ,2008.doi :10.2174/18744567008020100012015-10-01
1225 J. T. Kenneth Livi ,G.E. Christidis ,Péter Árkai ,D. R Veblen , " White mica domain formation: A model for paragonite, margarite, and muscovite formation during prograde metamorphism ",Am. Mineral. ,vol. 93,no.4 pp.520-527 ,2008.doi :10.2138/am.2008.26622015-10-01
1226 G. E. Christidis ,"Validity of the structural formula method for layer charge determination of smectites: A re-evaluation of published data ", App. Cl. Sc.,vol. 42, no. 1-2,pp.1-7 ,2008. doi:10.1016/j.clay.2008.02.0022015-10-01
1227 G.E. Christidis ,"Do bentonites have contradictory characteristics?An attempt to answer unanswered questions ", Cl. MIner. ,vol.43 ,no.4 ,pp.515-529 ,2008. doi :10.1180/claymin.2008.043.4.012015-10-01
1228 I. Marantos, Th. Markopoulos, G. E. Christidis ,V. Perdikatsis, " Geochemical characteristics of the alteration of volcanic and volcaniclastic rocks in the Feres Basin, Thrace, NE Greece",C. Min.,vol.43 ,no.4 ,pp.575-595 ,2008.doi:10.1180/claymin.2008.043.4.05 2015-10-01
1229 G.E. Christidis, W.n D. Huff ," Geological Aspects and Genesis of Bentonites", Elemen.,vol .5 ,no.2 ,pp.93–98,2009 .doi :10.2113/gselements.5.2.932015-10-01
1230 A. A Masoud,G. Christidis, K. Koike, "Characterization of E1-Tih kaolin quality using mineralogical, geochemical and geostatistical analyses ", C. Min. ,vol.48 ,no. 1, pp.1-20 ,2013. doi:10.1180/claymin.2013.048.1.01 2015-10-01
Pages: |...77 |78 |79 |80 |81 | 82 |83 |84 |