Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1216-1230 από 1271 αποτελέσματα
1216 G.E. Christidis , "Mechanism of illitization of bentonites in the geothermal field of Milos island Greece: Evidence based on mineralogy, chemistry, particle thickness and morphology ", Cl. and Clay Min. ,vol. 43, no.5, pp.569-585 ,1995.doi :10.1346/CCMN.1995.04305072015-10-02
1217 G. E. Christidis and A. C. Dunham, "Compositional variations in smectites. Part II: alteration of acidic precursors, a case study from Milos Island, Greece," Clay Min., vol. 32, no. 2, pp.253-270, 1997. doi: 10.1180/claymin.1997.032.2.072015-10-02
1218 G.E. Christidis , P.W. Scott ,"The origin and control of colour of white bentonitesfrom the Aegean islands of Milos and Kimolos, Greece ",Min. Dep., vol. 32.,no.3,pp.271-279 ,1997. doi :10.1007/s0012600500922015-10-02
1219 G.E. Christidis ,P.W. Scott ,A.C. Dunham,"Acid activation and bleaching capacity of bentonites from the islands of Milos and Chios, Aegean, Greece,"Ap. Clay Sc.,vol. 12,no. 4,pp.329-347,1997.doi :10.1016/S0169-1317(97)00017-32015-10-02
1220 G. E. Christidis , "Physical and chemical properties of some bentonitedeposits of Kimolos Island, Greece ",Ap.Clay Sc. ,vol. 13.,no.2 ,pp.79-98 ,1998 .doi :10.1016/S0169-1317(98)00023-42015-10-02
1221 G.E. Christidis , "Comparative study of the mobility of major and trace elements during alteration of an andesite and a rhyolite to bentonite, in the islands of Milos andKimolos, Aegean, Greece ," Cl. and Clay Min., vol. 46 ,no.4 ,pp. 379-399,1998.doi :10.1346/CCMN.1998.0460403 2015-10-02
1222 G. E. Christidis, I. Paspaliaris and A. Kontopoulos, "Zeolitisation of perlite fines: mineralogical characteristics of the end products and mobilization of chemical elements," Ap. Clay Sc., vol. 15, no. 3-4, pp. 305-324, Oct. 1999. doi: 10.1016/S0169-1317(99)00007-12015-10-01
1223 G.E. Christidis ,I. Paspaliaris ,A. moirou , "Ion exchange of zeolite Na-P(c) with Pb2+, Zn2+, and Ni2+ ions ",Cl. and Clay Min.,vol. 48,no.5, pp.563-571 ,2000.doi :10.1346/CCMN.2000.04805092015-10-01
1224 G.E . Christidis ,"Geochemical correlation of bentonites from Milos Island, Aegean, Greece ",C. Min, vol. 36 ,no.3,pp.295-306,2001.doi :10.1180/0009855017505394092015-10-01
1225 G. E. Christidis, S. Kosiari , "Decolorization of vegetable oils: Astudy of the mechanism of adsorption of B-Carotene by an acid-activatedbentonite from Cyprus ",Cl. and Clay Min, vol. 51, no. 3, pp.327–333, 2003.doi :10.1346/CCMN.2003.05103092015-10-01
1226 G.E. Christidisa, D. Moraetis, E. Keheyan, L. Akhalbedashvili ,N. Kekelidze , R. Gevorkyan , H. Yeritsyan , H. Sargsy ,"Chemical and thermal modification of natural HEU-type zeolitic materials from Armenia, Georgia and Greece ",Ap. Clay Sc.,vol.24 ,no.1 ,pp.79-91 ,2003.doi :10.1016/S0169-1317(03)00150-92015-10-01
1227 G. E. Christidis ,D. D. EBerl , "Determination of Layer-chargeCharacteristics of Smectites ",Cl. and Clay Min. ,vol. 51, no. 6, pp. 644-655 ,2003.doi:10.1346/CCMN.2003.05106072015-10-01
1228 G.E. Christidis ,P. Makri ,V.Perdikatsis , " Influence of grinding on the structure and colour properties of talc, bentonite and calcite white fillers ",C. Min. ,vol.39, no.2 , pp.163-175 ,2004. doi:10.1180/00098550439201282015-10-01
1229 Y. Keheyan, S. Khachatryan, G. Christidis, D. Moraetis, R. Gevorkyan, H. Sarkisyan, H. Yeritsyan, S. Nikoghosyan, A. Sahakyan, N. Kekelidze and L. Akhalbedashvili, "Sorption behavior of tritiated water on Armenian natural zeolites", J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 264, no.3, pp.671-677, May 2005. doi: 10.1007/s10967-005-0769-72015-10-01
1230 G.E. Christidis ,F. Dellisanti, G. Valdre , P. Makri , "Structural modifications of smectites mechanically deformed under controlled conditions ",Cl. Min., vol. 40,no.4,pp.511-522 ,2005.doi :10.1180/00098550540401882015-10-01
Pages: |...77 |78 |79 |80 |81 | 82 |83 |84 |85 |