Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1216-1230 από 1313 αποτελέσματα
1216 N. Kallithrakas-Kontos and A.A. Katsanos, "Efficiency calibration of a Ge(In) semiconductor detector by thin- and thick-arget PIXE" X-Ray Spectrom., vol. 23, no. 2, pp. 96-99, Mar.-Aprl. 1994. doi: 10.1002/xrs.13002302112015-10-12
1217 P. Kritidis, V. Kamenopoulou and N. Kallithrakas-Kontos, "Indoor radon concentrations in Athens determined with an optimised track-etch detector technique," Radiat. Prot. Dosim., vol. 55, no. 2, pp. 149-152, Sep. 1994. doi: 10.1093/oxfordjournals.rpd.a0823872015-10-12
1218 M. Nikolopoulou, N. Pasadakis, N. Kalogerakis: “Enhanced bioremediation of crude oil utilizing lipophilic fertilizers”, Desalination Volume 211, Issues 1–3, 10 Jun.2007, Pages 286–295, DOI:10.1016/j.desal.2006.02.0952015-10-11
1219 Andreas A. Kardamakis, Athanasios Mouchtaris, Nikos Pasadakis: “Linear Predictive Spectral Coding and Independent Component Analysis in identifying gasoline constituents using Infrared spectroscopy”,Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Volume 89, Issue 1, 15 Oct. 2007, Pages 51–58, DOI:10.1016/j.chemolab.2007.05.0082015-10-11
1220 P. Kiomourtzi, N. Pasadakis, A. Zelilidis. “Source Rock and Depositional Environment Study of Three Hydrocarbon Fields in Prinos –Kavala Basin (North Aegean)”, Open Petroleum Engineering Journal, Volume 8, 2015, DOI:10.2174/18748341008010100162015-10-11
1221 C. Papanicolaou, N. Pasadakis, D. Dimou, S. Kalaitzidis, S. Papazisimou, A.E. Foscolos. “Adsorption of NO, SO2and light hydrocarbons on activated Greek brown coals”, International Journal of Coal Geology Volume 77, Issues 3–4, 31 Jan., 2009, Pages 401–408, DOI:10.1016/j.coal.2008.07.0192015-10-11
1222 Andreas A. Kardamakis, Nikos Pasadakis. “Autoregressive modeling of near-IR spectra and MLR to predict RON values of gasolines”, FuelVolume 89, Issue 1, Jan. 2010, Pages 158–161, DOI:10.1016/j.fuel.2009.08.0292015-10-11
1223 N. Pasadakis, G. Romanos, V. Perdikatsis, A.E. FoscolosProduction of activated carbons using Greek lignites by physical and chemical activation methods. A comparative study.Accepted for publication in "Energy Sources, Part A", 2010. Volume 33, Issue 8, 2011 ,pages 713-723, DOI: 10.1080/155670309032618082015-10-11
1224 N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos, C. Potiriadis, M. Oeconomidou and J. Touratsoglou, "PIXE analysis of ancient Greek copper coins minted in Epirus, Illyria, Macedonia and Thessaly," Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, vol. 109-110, pp. 662–666, Apr. 1996. doi: 10.1016/0168-583X(95)00988-42015-10-10
1225 N. Kallithrakas-Kontos, "X-ray chemical shift determination by energy dispersive detection," Spectrochim. Acta, Part B, vol. 51, no. 13, pp. 1655–1659, No. 1996. doi: 10.1016/S0584-8547(96)01552-22015-10-10
1226 N. Kallithrakas-Kontos and R. Moshohoritou, "Vanadium speciation by EDXRF," X‐Ray Spectrom., vol. 27, no. 3, pp. 173-176, Jun. 1998. doi: 10.1002/(SICI)1097-4539(199805/06)27:3<173::AID-XRS266>3.0.CO;2-P2015-10-10
1227 N. Kallithrakas-Kontos, K. Zoumi, S. Nikolakaki and P. Kritidis, "Trace elements and radioactivity in aerosol particles, produced in the area of Ptolemais (Greece)," J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 227, no. 1, pp. 61-65, Jan. 1998. doi: 10.1007/BF023864322015-10-10
1228 N. Kallithrakas-Kontos, R. Moshohoritou, V. Ninni and I. Tsangaraki-Kaplanoglou, "Investigation of the relationship between the reflectance and the deposited nickel and tin amount on the aluminium anodic oxide film," Thin Solid Films, vol. 326, no. 1-2, pp. 166–170, Aug. 1998. doi: 10.1016/S0040-6090(98)00569-02015-10-09
1229 N. Kallithrakas-Kontos, A.A. Katsanos and J. Touratsoglou, "Trace element analysis of Alexander the Great’s silver tetradrachms minted in Macedonia," Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B, vol. 171, no. 3, pp. 342–349, Nov. 2002. doi: 10.1016/S0168-583X(00)00268-82015-10-09
1230 N. Pasadakis, N. Varotsis and N. Kallithrakas-Kontos, "The influence of pressure on the asphaltenes content and composition in oils," Petrol. Sci. Technol., vol. 19, no. 9-10, pp. 1219-1227, Sep.-Oct. 2001. doi: 10.1081/LFT-1001083042015-10-09
Pages: |...77 |78 |79 |80 |81 | 82 |83 |84 |85 |86 |87 |...