Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1216-1230 από 1264 αποτελέσματα
1216 G.E. Christidis ,I. Paspaliaris ,A. moirou , "Ion exchange of zeolite Na-P(c) with Pb2+, Zn2+, and Ni2+ ions ",Cl. and Clay Min.,vol. 48,no.5, pp.563-571 ,2000.doi :10.1346/CCMN.2000.04805092015-10-01
1217 G.E . Christidis ,"Geochemical correlation of bentonites from Milos Island, Aegean, Greece ",C. Min, vol. 36 ,no.3,pp.295-306,2001.doi :10.1180/0009855017505394092015-10-01
1218 G. E. Christidis, S. Kosiari , "Decolorization of vegetable oils: Astudy of the mechanism of adsorption of B-Carotene by an acid-activatedbentonite from Cyprus ",Cl. and Clay Min, vol. 51, no. 3, pp.327–333, 2003.doi :10.1346/CCMN.2003.05103092015-10-01
1219 G.E. Christidisa, D. Moraetis, E. Keheyan, L. Akhalbedashvili ,N. Kekelidze , R. Gevorkyan , H. Yeritsyan , H. Sargsy ,"Chemical and thermal modification of natural HEU-type zeolitic materials from Armenia, Georgia and Greece ",Ap. Clay Sc.,vol.24 ,no.1 ,pp.79-91 ,2003.doi :10.1016/S0169-1317(03)00150-92015-10-01
1220 G. E. Christidis ,D. D. EBerl , "Determination of Layer-chargeCharacteristics of Smectites ",Cl. and Clay Min. ,vol. 51, no. 6, pp. 644-655 ,2003.doi:10.1346/CCMN.2003.05106072015-10-01
1221 G.E. Christidis ,P. Makri ,V.Perdikatsis , " Influence of grinding on the structure and colour properties of talc, bentonite and calcite white fillers ",C. Min. ,vol.39, no.2 , pp.163-175 ,2004. doi:10.1180/00098550439201282015-10-01
1222 Y. Keheyan, S. Khachatryan, G. Christidis, D. Moraetis, R. Gevorkyan, H. Sarkisyan, H. Yeritsyan, S. Nikoghosyan, A. Sahakyan, N. Kekelidze and L. Akhalbedashvili, "Sorption behavior of tritiated water on Armenian natural zeolites", J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 264, no.3, pp.671-677, May 2005. doi: 10.1007/s10967-005-0769-72015-10-01
1223 G.E. Christidis ,F. Dellisanti, G. Valdre , P. Makri , "Structural modifications of smectites mechanically deformed under controlled conditions ",Cl. Min., vol. 40,no.4,pp.511-522 ,2005.doi :10.1180/00098550540401882015-10-01
1224 G.E. Christidis ," Genesis and compositional heterogeneity of smectites. Part III: Alteration of basic pyroclastic rocks--A case study from the Troodos Ophiolite Complex, Cyprus ", Americ. Miner., vol. 91 ,no.4, pp.685-701 ,2006. doi : 10.2138/am.2006.20012015-10-01
1225 G. E. Christidis , A. E. Blum , D.D. Eberl , "Influence of layer charge and charge distribution of smectites on the flow behaviour and swelling of bentonites ",Ap. Clay Sc.,vol. 34,no.1,pp.125-138 ,2006.doi :10.1016/j.clay.2006.05.0082015-10-01
1226 G.E. Christidis , I. Mitsis ,"A New Ni-rich stevensite from the ophiolitecomplex of Othrys, central Greece ",Cl. and Clay Min. ,vol. 54, no.6 ,pp.653-666 ,2006.doi :10.1346/CCMN.2006.05406012015-10-01
1227 V. C. Kelessidis , G. Christidis , P. Makri ,V.Hadjistamou , C. Tsamantaki , A. Mihalakis ,C.Papanicolaou, A. Foscolos ,"Gelation of water–bentonite suspensions at high temperatures and rheological control with lignite addition " ,Ap. Clay Sc.,vol. 36.no.4 ,pp.221-231 ,2007.doi :10.1016/j.clay.2006.09.0102015-10-01
1228 V.C. Kelessidis , C. Tsamantaki , A. Michalakis ,G. E. Christidis , P. Makri , K.Papanicolaou , A. Foscolos ,"Greek lignites as additives for controlling filtration properties of water–bentonite suspensions at high temperatures ", Fuel. ,vol.86, no. 7-8 ,pp.1112-1121 ,2007.doi:10.1016/j.fuel.2006.10.0092015-10-01
1229 I. Marantos, T. Markopoulos , G. E. Christidis ,"Zeolitic alteration in the Tertiary Feres volcano-sedimentary basin, Thrace, NE Greece ",Min.Mag. ,vol.71, no.3 , pp.327-345 ,2007. doi :10.1180/minmag.2007.071.3.3272015-10-01
1230 D. Moraetis , G.E. Christidis ,V. Perdikatsis ," Ion exchange equilibrium and structural changes in clinoptilolite irradiated with - and -radiation: Monovalent cations ",Am. Min. ,vol. 92 , no. 10 , pp.1714–1730 ,2007.doi :10.2138/am.2007.25452015-10-01
Pages: |...77 |78 |79 |80 |81 | 82 |83 |84 |85 |