Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1231-1245 από 1264 αποτελέσματα
1231 G. E. Christidis, H. Papantoni , "Synthesis of FAU Type Zeolite Y from Natural Raw Materials: Hydrothermal SiO2-Sinter and Perlite Glas ",The Op. Mine. J. ,vol. 2.no.1,pp.1-5 ,2008.doi :10.2174/18744567008020100012015-10-01
1232 J. T. Kenneth Livi ,G.E. Christidis ,Péter Árkai ,D. R Veblen , " White mica domain formation: A model for paragonite, margarite, and muscovite formation during prograde metamorphism ",Am. Mineral. ,vol. 93,no.4 pp.520-527 ,2008.doi :10.2138/am.2008.26622015-10-01
1233 G. E. Christidis ,"Validity of the structural formula method for layer charge determination of smectites: A re-evaluation of published data ", App. Cl. Sc.,vol. 42, no. 1-2,pp.1-7 ,2008. doi:10.1016/j.clay.2008.02.0022015-10-01
1234 G.E. Christidis ,"Do bentonites have contradictory characteristics?An attempt to answer unanswered questions ", Cl. MIner. ,vol.43 ,no.4 ,pp.515-529 ,2008. doi :10.1180/claymin.2008.043.4.012015-10-01
1235 I. Marantos, Th. Markopoulos, G. E. Christidis ,V. Perdikatsis, " Geochemical characteristics of the alteration of volcanic and volcaniclastic rocks in the Feres Basin, Thrace, NE Greece",C. Min.,vol.43 ,no.4 ,pp.575-595 ,2008.doi:10.1180/claymin.2008.043.4.05 2015-10-01
1236 G.E. Christidis, W.n D. Huff ," Geological Aspects and Genesis of Bentonites", Elemen.,vol .5 ,no.2 ,pp.93–98,2009 .doi :10.2113/gselements.5.2.932015-10-01
1237 A. A Masoud,G. Christidis, K. Koike, "Characterization of E1-Tih kaolin quality using mineralogical, geochemical and geostatistical analyses ", C. Min. ,vol.48 ,no. 1, pp.1-20 ,2013. doi:10.1180/claymin.2013.048.1.01 2015-10-01
1238 G. Christidis, E. Koutsopoulou, " A simple approach to the identification of trioctahedral smectites by X-ray diffraction " ,C. Min., vo.48 ,no.5 ,pp. 687-696 ,2013.doi:10.1180/claymin.2013.048.5.222015-10-01
1239 Y. C. Chemeda , G.E. Christidis , N.M. T. Khana, E. Koutsopoulou ,V. Hatzistamou , V.C. Kelessidis ,"Rheological properties of palygorskite–bentonite and sepiolite–bentonite mixed clay suspensions ",Ap. C. Sc. ,vol. 90 ,pp.165–174 ,2014.doi :10.1016/j.clay.2013.12.0132015-10-01
1240 Y. C. Chemeda , D. Deneele , G. E. Christidis , G. Ouvrard ,"Influence of hydrated lime on the surface properties and interaction of kaolinite particles ", vol.107,pp.1-13 ,2015.doi:10.1016/j.clay.2015.01.0192015-10-01
1241 V. Hatzistavros and N. Kallithrakas-Kontos, "TXRF cation analysis by anionic membrane collection", X-Ray Spectrom, vol. 38, no. 3, pp. 229-233, Mar. 2009. doi: 10.1002/xrs.11562015-09-29
1242 Christos D. Georgiou, Henry J. Sun, Christopher P. McKay, Konstantinos Grintzalis1, Ioannis Papapostolou,Dimitrios Zisimopoulos, Konstantinos Panagiotidis, Gaosen Zhang, Eleni Koutsopoulou, George E. Christidis& Irene Margiolaki "Evidence for photochemical production of reactiveoxygen species in desert soils "Nature Communications (Impact Factor: 11.47). 05/2015; 6:71002015-09-26
1243 I. Spiliopoulos, D. T. Hristopulos, E. Petrakis, A. Chorti, " A multigrid method for the estimation of geometric anisotropy in environmental data from sensor networks, Comp. Geosci., vol. 37, no. 3, pp. 320-330, Mar. 2011. doi: 10.1016/j.cageo.2010.06.0072015-09-26
1244 G. Dubois, D. Cornford, D. Hristopulos, E. Pebesma, J. Pilz, " Introduction to this special issue on geoinformatics for environmental surveillance " , Comp. and Geo.,vol.37,no.3,pp.277-279 ,2011.doi:10.1016/j.cageo.2010.06.0022015-09-26
1245 D. T. Hristopulos,M. Zukovic ," Relationships between correlation lengths and integral scales for covariance models with more than two parameters ", Stoch. Env. Res. and Risk As.,vol. 25, no. 1 , pp. 11-19, 2011.doi:10.1007/s00477-010-0407-y2015-09-26
Pages: |...78 |79 |80 |81 |82 | 83 |84 |85 |