Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1261-1275 από 1313 αποτελέσματα
1261 G.E. Christidis ,P.W. Scott ,A.C. Dunham,"Acid activation and bleaching capacity of bentonites from the islands of Milos and Chios, Aegean, Greece,"Ap. Clay Sc.,vol. 12,no. 4,pp.329-347,1997.doi :10.1016/S0169-1317(97)00017-32015-10-02
1262 G. E. Christidis , "Physical and chemical properties of some bentonitedeposits of Kimolos Island, Greece ",Ap.Clay Sc. ,vol. 13.,no.2 ,pp.79-98 ,1998 .doi :10.1016/S0169-1317(98)00023-42015-10-02
1263 G.E. Christidis , "Comparative study of the mobility of major and trace elements during alteration of an andesite and a rhyolite to bentonite, in the islands of Milos andKimolos, Aegean, Greece ," Cl. and Clay Min., vol. 46 ,no.4 ,pp. 379-399,1998.doi :10.1346/CCMN.1998.0460403 2015-10-02
1264 G. E. Christidis, I. Paspaliaris and A. Kontopoulos, "Zeolitisation of perlite fines: mineralogical characteristics of the end products and mobilization of chemical elements," Ap. Clay Sc., vol. 15, no. 3-4, pp. 305-324, Oct. 1999. doi: 10.1016/S0169-1317(99)00007-12015-10-01
1265 G.E. Christidis ,I. Paspaliaris ,A. moirou , "Ion exchange of zeolite Na-P(c) with Pb2+, Zn2+, and Ni2+ ions ",Cl. and Clay Min.,vol. 48,no.5, pp.563-571 ,2000.doi :10.1346/CCMN.2000.04805092015-10-01
1266 G.E . Christidis ,"Geochemical correlation of bentonites from Milos Island, Aegean, Greece ",C. Min, vol. 36 ,no.3,pp.295-306,2001.doi :10.1180/0009855017505394092015-10-01
1267 G. E. Christidis, S. Kosiari , "Decolorization of vegetable oils: Astudy of the mechanism of adsorption of B-Carotene by an acid-activatedbentonite from Cyprus ",Cl. and Clay Min, vol. 51, no. 3, pp.327–333, 2003.doi :10.1346/CCMN.2003.05103092015-10-01
1268 G.E. Christidisa, D. Moraetis, E. Keheyan, L. Akhalbedashvili ,N. Kekelidze , R. Gevorkyan , H. Yeritsyan , H. Sargsy ,"Chemical and thermal modification of natural HEU-type zeolitic materials from Armenia, Georgia and Greece ",Ap. Clay Sc.,vol.24 ,no.1 ,pp.79-91 ,2003.doi :10.1016/S0169-1317(03)00150-92015-10-01
1269 G. E. Christidis ,D. D. EBerl , "Determination of Layer-chargeCharacteristics of Smectites ",Cl. and Clay Min. ,vol. 51, no. 6, pp. 644-655 ,2003.doi:10.1346/CCMN.2003.05106072015-10-01
1270 G.E. Christidis ,P. Makri ,V.Perdikatsis , " Influence of grinding on the structure and colour properties of talc, bentonite and calcite white fillers ",C. Min. ,vol.39, no.2 , pp.163-175 ,2004. doi:10.1180/00098550439201282015-10-01
1271 Y. Keheyan, S. Khachatryan, G. Christidis, D. Moraetis, R. Gevorkyan, H. Sarkisyan, H. Yeritsyan, S. Nikoghosyan, A. Sahakyan, N. Kekelidze and L. Akhalbedashvili, "Sorption behavior of tritiated water on Armenian natural zeolites", J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 264, no.3, pp.671-677, May 2005. doi: 10.1007/s10967-005-0769-72015-10-01
1272 G.E. Christidis ,F. Dellisanti, G. Valdre , P. Makri , "Structural modifications of smectites mechanically deformed under controlled conditions ",Cl. Min., vol. 40,no.4,pp.511-522 ,2005.doi :10.1180/00098550540401882015-10-01
1273 G.E. Christidis ," Genesis and compositional heterogeneity of smectites. Part III: Alteration of basic pyroclastic rocks--A case study from the Troodos Ophiolite Complex, Cyprus ", Americ. Miner., vol. 91 ,no.4, pp.685-701 ,2006. doi : 10.2138/am.2006.20012015-10-01
1274 G. E. Christidis , A. E. Blum , D.D. Eberl , "Influence of layer charge and charge distribution of smectites on the flow behaviour and swelling of bentonites ",Ap. Clay Sc.,vol. 34,no.1,pp.125-138 ,2006.doi :10.1016/j.clay.2006.05.0082015-10-01
1275 G.E. Christidis , I. Mitsis ,"A New Ni-rich stevensite from the ophiolitecomplex of Othrys, central Greece ",Cl. and Clay Min. ,vol. 54, no.6 ,pp.653-666 ,2006.doi :10.1346/CCMN.2006.05406012015-10-01
Pages: |...80 |81 |82 |83 |84 | 85 |86 |87 |88 |