Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1276-1290 από 1319 αποτελέσματα
1276 G.E. Christidis ,P. Makri ,V.Perdikatsis , " Influence of grinding on the structure and colour properties of talc, bentonite and calcite white fillers ",C. Min. ,vol.39, no.2 , pp.163-175 ,2004. doi:10.1180/00098550439201282015-10-01
1277 Y. Keheyan, S. Khachatryan, G. Christidis, D. Moraetis, R. Gevorkyan, H. Sarkisyan, H. Yeritsyan, S. Nikoghosyan, A. Sahakyan, N. Kekelidze and L. Akhalbedashvili, "Sorption behavior of tritiated water on Armenian natural zeolites", J. Radioanal. Nucl. Chem., vol. 264, no.3, pp.671-677, May 2005. doi: 10.1007/s10967-005-0769-72015-10-01
1278 G.E. Christidis ,F. Dellisanti, G. Valdre , P. Makri , "Structural modifications of smectites mechanically deformed under controlled conditions ",Cl. Min., vol. 40,no.4,pp.511-522 ,2005.doi :10.1180/00098550540401882015-10-01
1279 G.E. Christidis ," Genesis and compositional heterogeneity of smectites. Part III: Alteration of basic pyroclastic rocks--A case study from the Troodos Ophiolite Complex, Cyprus ", Americ. Miner., vol. 91 ,no.4, pp.685-701 ,2006. doi : 10.2138/am.2006.20012015-10-01
1280 G. E. Christidis , A. E. Blum , D.D. Eberl , "Influence of layer charge and charge distribution of smectites on the flow behaviour and swelling of bentonites ",Ap. Clay Sc.,vol. 34,no.1,pp.125-138 ,2006.doi :10.1016/j.clay.2006.05.0082015-10-01
1281 G.E. Christidis , I. Mitsis ,"A New Ni-rich stevensite from the ophiolitecomplex of Othrys, central Greece ",Cl. and Clay Min. ,vol. 54, no.6 ,pp.653-666 ,2006.doi :10.1346/CCMN.2006.05406012015-10-01
1282 V. C. Kelessidis , G. Christidis , P. Makri ,V.Hadjistamou , C. Tsamantaki , A. Mihalakis ,C.Papanicolaou, A. Foscolos ,"Gelation of water–bentonite suspensions at high temperatures and rheological control with lignite addition " ,Ap. Clay Sc.,vol. 36.no.4 ,pp.221-231 ,2007.doi :10.1016/j.clay.2006.09.0102015-10-01
1283 V.C. Kelessidis , C. Tsamantaki , A. Michalakis ,G. E. Christidis , P. Makri , K.Papanicolaou , A. Foscolos ,"Greek lignites as additives for controlling filtration properties of water–bentonite suspensions at high temperatures ", Fuel. ,vol.86, no. 7-8 ,pp.1112-1121 ,2007.doi:10.1016/j.fuel.2006.10.0092015-10-01
1284 I. Marantos, T. Markopoulos , G. E. Christidis ,"Zeolitic alteration in the Tertiary Feres volcano-sedimentary basin, Thrace, NE Greece ",Min.Mag. ,vol.71, no.3 , pp.327-345 ,2007. doi :10.1180/minmag.2007.071.3.3272015-10-01
1285 D. Moraetis , G.E. Christidis ,V. Perdikatsis ," Ion exchange equilibrium and structural changes in clinoptilolite irradiated with - and -radiation: Monovalent cations ",Am. Min. ,vol. 92 , no. 10 , pp.1714–1730 ,2007.doi :10.2138/am.2007.25452015-10-01
1286 G. E. Christidis, H. Papantoni , "Synthesis of FAU Type Zeolite Y from Natural Raw Materials: Hydrothermal SiO2-Sinter and Perlite Glas ",The Op. Mine. J. ,vol. 2.no.1,pp.1-5 ,2008.doi :10.2174/18744567008020100012015-10-01
1287 J. T. Kenneth Livi ,G.E. Christidis ,Péter Árkai ,D. R Veblen , " White mica domain formation: A model for paragonite, margarite, and muscovite formation during prograde metamorphism ",Am. Mineral. ,vol. 93,no.4 pp.520-527 ,2008.doi :10.2138/am.2008.26622015-10-01
1288 G. E. Christidis ,"Validity of the structural formula method for layer charge determination of smectites: A re-evaluation of published data ", App. Cl. Sc.,vol. 42, no. 1-2,pp.1-7 ,2008. doi:10.1016/j.clay.2008.02.0022015-10-01
1289 G.E. Christidis ,"Do bentonites have contradictory characteristics?An attempt to answer unanswered questions ", Cl. MIner. ,vol.43 ,no.4 ,pp.515-529 ,2008. doi :10.1180/claymin.2008.043.4.012015-10-01
1290 I. Marantos, Th. Markopoulos, G. E. Christidis ,V. Perdikatsis, " Geochemical characteristics of the alteration of volcanic and volcaniclastic rocks in the Feres Basin, Thrace, NE Greece",C. Min.,vol.43 ,no.4 ,pp.575-595 ,2008.doi:10.1180/claymin.2008.043.4.05 2015-10-01
Pages: |...81 |82 |83 |84 |85 | 86 |87 |88 |