Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Treatment of textile dyehouse wastewater by TiO2 photocatalysis

Xekoukoulotakis Nikos, Mantzavinos Dionysis, Pantelis A. Pekakis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/67170077-8CAB-4E27-8551-F1242DA24A93
Έτος 2006
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά P.A. Pekakis, N.P. Xekoukoulotakis and D. Mantzavinos, Treatment of textile dyehouse wastewater by TiO2 photocatalysis, Water Research, Vol. 40, no. 6, pp. 1276-1286, Mar. 2006. doi:10.1016/j.watres.2006.01.019. https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.01.019
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The oxidative degradation of an actual textile dyehouse wastewater was investigated by means of photocatalysis in the presence of TiO2. The UV-A-induced photocatalytic oxidation over TiO2 suspensions was capable of decolorizing the effluent completely, as well as reducing chemical oxygen demand (COD) sufficiently (COD reduction generally varied between about 40% and 90% depending on the operating conditions) after 4 h of treatment. Two crystalline forms of TiO2, viz. anatase and rutile, were tested for their photocatalytic activity and anatase was found to be more active than rutile. The extent of photocatalytic degradation was found to increase with increasing TiO2 concentration up to 0.5 g/L TiO2, above which degradation remained practically constant, reaching a plateau. Furthermore, textile effluent degradation was enhanced at acidic conditions (i.e. pH=3) and in the presence of hydrogen peroxide. To assess catalyst activity on repeated use, experiments were performed where the catalyst was recovered and reused; after three successive uses, TiO2 had sufficiently retained its photocatalytic activity. Finally, the luminescent marine bacteria Vibrio fischeri was used to assess the acute ecotoxicity of samples prior to and after the photocatalytic treatment and it was found that ecotoxicity was fully eliminated following photocatalytic oxidation.

Υπηρεσίες

Στατιστικά