Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 333 αποτελέσματα
1 H. Hamdan, G. Kritikakis, M. Harb, and A. Vafidis, "Preliminary results from real and synthetic data using the MASW-Dual Streamer (DS) technique," presented at the 27th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, held at Near Surface Geoscience Conference and Exhibition 2021 (NSG 2021), Bordeaux, France, virtual event, 2021, vol. 2021, doi: 10.3997/2214-4609.202120066.2023-07-18
2 N. Economou, J. Brintakis, N. Andronikidis, G. Kritikakis, E. Kokkinou, N. Papadopoulos, N. Kourgialas, A. Vafidis, "Gpr data migration velocity estimation using a local diffraction multi-focusing criterion," in 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bucharest, Romania, 2021, vol. 2021, doi: 10.3997/2214-4609.202149BGS13.2023-06-30
3 G. Kritikakis, J. Brintakis, N. Economou, E. Manoutsoglou, N. Skoutelis, and A. Vafidis, "Mapping the foundations of Neoria (Venetian dockyards) in Chania, Greece, using ERT, SRT and GPR methods," in 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bucharest, Romania, 2021, vol. 2021, doi: 10.3997/2214-4609.202149BGS31.2023-06-30
4 N. Andronikidis, G. Kritikakis, A. Vafidis, H. Hamdan, Z. Agioutantis, C. Steiakakis, and N. Economou, "Geotechnical investigations in lignite open pit mine using electrical tomography (2D&3D) and seismic reflection methods," in 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bucharest, Romania, 2021, vol. 2021, doi: 10.3997/2214-4609.202149BGS10.2023-06-30
5 A. Fotiou, C. Oiry, K. Kapetanaki, V. Perdikatsis, N. Kallithrakas-Kontos, and N.P. Maravelaki, “Ecological restoration mortars and plasters designed with raw material form the island of Gavdos,” In Proceedings of 2020 8th Euro-American Congress REHABEND, 2020, pp. 1482 – 1489.2022-08-01
6 S. P. Mertikas, C. Donlon, P. Femenias, C. Mavrocordatos, D. Galanakis, T. Guinle, F. Boy, A. Tripolitsiotis, X. Frantzis, I. N. Tziavos, and G. S. Vergos, “Absolute calibration of Sentinel-3A and Jason-3 altimeters with sea-surface and transponder techniques in west Crete, Greece,” in Fiducial Reference Measurements for Altimetry, vol 150, International Association of Geodesy Symposia, S. Mertikas, R. Pail, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 41–47, doi: 10.1007/1345_2019_63.2022-07-19
7 S. P. Mertikas, “Preface,” in Fiducial Reference Measurements for Altimetry, vol 150, International Association of Geodesy Symposia, S. Mertikas, R. Pail, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. v - viii, doi: 10.1007/978-3-030-39438-7.2022-07-19
8 S. P. Mertikas, C. Donlon, P. Féménias, R. Cullen, D. Galanakis, X. Frantzis and A. Tripolitsiotis, “Fiducial Reference Measurements for satellite altimetry calibration: the constituents,” in Fiducial Reference Measurements for Altimetry, vol 150, International Association of Geodesy Symposia, S. P. Mertikas, R. Pail, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 1–6, doi: 10.1007/1345_2019_56.2022-06-17
9 P. Nomikos, K. Kaklis, Z. Agioutantis, and S. Mavrigiannakis, “Investigation of the size effect and the fracture process on the uniaxial compressive strength of the banded Alfas porous stone,” in MedFract1, Athens, 2020, vol. 26, pp. 285-292, 2020, doi: 10.1016/j.prostr.2020.06.036.2022-06-17
10 S. P. Mertikas, C. Donlon, R. Cullen, and A. Tripolitsiotis, “Scientific and operational roadmap for Fiducial Reference Measurements in satellite altimetry calibration & validation,” in Fiducial Reference Measurements for Altimetry, vol 150, International Association of Geodesy Symposia, S. P. Mertikas, R. Pail, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020, pp. 105–109, doi: 10.1007/1345_2019_61.2022-06-17
11 L. B. Ciampoli, N. Economou and R. Santarelli, "Prospecting an archaeological site by GPR: the case study of the buried necropolis Laurentina," in 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Milan, Italy, 2020, pp. 329-332, doi: 10.1109/TSP49548.2020.9163454.2022-05-04
12 K. N. Kaklis, P. P. Nomikos, Z. T. Karatza and Z. G. Agioutantis, "Comparison of bonded-particle numerical model results with indirect tension experimental results for Dionysos marble," in 53rd U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, New York City, New York, 2019.2020-11-25
13 Z. Agioutantis, J. Robertson, G. Gollaher, N. Schaefer, J. Silva, A. Tripolitsiotis and P. Partsinevelos, "Permanent scatterer radar interferometry as an effective structure deformation monitoring tool over undermined areas," in 7th International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment, 2019. doi: 10.1117/12.25337132020-10-29
14 Ι. Klewiah, I. D. Piñerez Torrijos, S. Strand, T. Puntervold, and Miltiadis Konstantinopoulos, "Adsorption of crude oil polar components onto silica-rich chalk and its impact on wetting," in SPE Norway One Day Seminar, 2019. doi: 10.2118/195603-MS2020-10-27
15 D. Marinakis and N. Varotsis, "Experimental study of the gas hydrates dissociation effect on the properties of the host marine sediment," IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 221, 2019. doi:10.1088/1755-1315/221/1/0121342020-07-13
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...