Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 151-165 από 333 αποτελέσματα
151 P. Dalamarinis , V.C. Kelessidis, V Chatzistamou," Analysis of water and geothermal-well shallow drilling data via drilling software allows for rock drillability assessment and drill bit performance,"presented at 3rd International AMIREG Conference, Athens,Greece, 2009.2015-11-13
152 V.C. Kelessidis, " Need for better knowledge of in-situ unconfined compressive strength of rock (UCS) to improve rock drillability prediction," presented at 3rd International AMIREG Conference, Athens, Greece, 2009.2015-11-13
153 V.C. Kelessidis, P. Dalamarinis," Monitoring drilling bit parameters allows optimization of drilling rates," presented at 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2009,Albena, Bulgaria.2015-11-13
154 V.C Kelessidis, "Drilling fluid challenges for oil-well deep drilling," presented at 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO SGEM 2009,Albena, Bulgaria,2015-11-13
155 V.C. Kelessidis," Sustainable drilling for oil and gas: challenging drilling environments demand new formulations of bentonite based drilling fluids", presented at 3rd International Conference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry,Milos, Greece, 2007.2015-11-12
156 V.C. Kelessidis, D. Marinakis, C. Tsamantaki, "Laboratory Assessment Of Drilling Fluid Formation Damage In Sandstone Cores And Mitigation With Lignite Additives For High Temperature Fields," in 2007 European Formation Damage Conference, doi: http://dx.doi.org/10.2118/107762-MS2015-11-12
157 G.E. Bandelis and V.C. Kelessidis, "Solid bed erosion by liquids flowing in horizontal concentric annulus" presented at 2nd International Conference AMIREG,Chania, Greece, 2006.2015-11-12
158 V.C. Kelessidis, C. Tsamantaki, N. Pasadakis, E. Repouskou, E. Hamilaki, "Permeability, porosity and surface characteristics of filter cakes from water-bentonite suspensions," in 2007 6th International Conference on Advances in Fluid Mechanics, pp. 173-182, doi: 10.2495/MPF0701712015-11-12
159 V.C. Kelessidis and G.E. Bandelis, "Flow Pattern Transitions and Flow Pattern Detection of Dilute Solid–Liquid Mixtures in Horizontal Concentric and Eccentric Annulus", presented at 7th World Congress in Chem. Engineering, Glasgow, 2005.2015-11-12
160 Mavromatidis, V.C. Kelessidis, D. Monopolis, "A review of recent hydrocarbon exploration in Greece and its potential" , presented at 1st International Conference AMIREG, Chania, Greece, 2004.2015-11-12
161 V.C. Kelessidis, G.E. Bandelis, "Hydraulic Parameters Affecting Cuttings Transport For Horizontal Coiled Tubing Drilling", in 7th National Congress on Mechanics, 2004.2015-11-12
162 L. Saputelli, M. Economides, M. Nikolaou, V.C. Kelessidis, "Real-Time Decision Making for Value Creation while Drilling", in 2003 Middle East Drilling Technology Conference and Exhibition (IADC), doi: http://dx.doi.org/10.2118/85314-MS2015-11-12
163 V.C. Kelessidis, G.E. Bandelis, "Flow Patterns and Minimum Suspension Velocity for Efficient Cuttings Transport in Horizontal and Deviated Wells in Coiled – Tubing Drilling" in 2004 Coiled Tubing Conference(ICoTA), pp. 213 - 227, doi: http://dx.doi.org/10.2118/81746-PA2015-11-12
164 V. C. Kelessidis, D. J. Guillot, R. Rafferty, G. Borriello and A. Merlo, "Field data demonstrate improved mud removal techniques lead to successful cement jobs," presented at SPE IIIrd Latin American Carribean Petroleum Engineering Conference, Buenos Aires, Argentina, 19942015-11-12
165 V.C. Kelessidis, G. Roberts, J. Williams, ‘New System Provides Continuous Quantitative Analysis of Gas Concentration in the Mud During Drilling’, in 1991 Annual Technical Conference, pp. 219 - 224, doi: http://dx.doi.org/10.2118/19562-PA2015-11-12
Pages: |...6 |7 |8 |9 |10 | 11 |12 |13 |14 |15 |16 |...