Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 166-180 από 317 αποτελέσματα
166 V. Gaganis, M. Zervakis and M. Christodoulou, “Neural nets and multichannel imageprocessing applications”, in 1996 COMPARES Conference, pp. 57-70. doi: 10.1007/978-3-642-59041-2_72015-11-07
167 G. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M. Christodoulou, “Neural adaptive control techniques with applications in continuous and discrete event systems: Dc Motor 6 regulation and FMS scheduling”, in NACT-II Workshop, Daimler-Benz Systems Technology Research, 1996.2015-11-07
168 G. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M. Christodoulou, “A recurrent neural network model to describe manufacturing cell dynamics”, in 1996 35th IEEE Conference on Decision and Control, pp. 1728-1733. doi: 10.1109/CDC.1996.5728082015-11-07
169 V. Gaganis, V. Kouikoglou and M. Christodoulou, “Manufacturing education: thehellenic experience”, in International Symposium on Issues and Challenges of Manufacturing and Control Education for the 21st Century, 1997.2015-11-07
170 G. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M. Christodoulou, “An adaptive controlmethod for real time scheduling of manufacturing cells”, in ASI’97 Conference, 1997.2015-11-07
171 G. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M. Christodoulou, “Dynamic neural networks for real time manufacturing cell scheduling”, in 5th IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control and Automation, 1997.2015-11-07
172 G. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M. Christodoulou, “Dynamic Neural Networks for Real-Time Adaptive Control of FMS”, in 1997 36th Conference on Decision and Control, pp. 2187-2192. doi: 10.1109/CDC.1997.6570912015-11-07
173 G. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M. Christodoulou, “Applying high order neural nets to adaptively control manufacturing systems - a comparison with existing techniques”, in ASI’98 Conference, 1998.2015-11-07
174 G. Rovithakis, V. Gaganis, S. Perrakis and M. Christodoulou, “High order neural networks to control manufacturing systems - a comparison study”, in 37th IEEE Conference on Decision and Control, 1998, pp. 2736-2737. doi: 10.1109/CDC.1998.7578682015-11-07
175 N. Varotsis, V. Gaganis, J. Nighswander and P. Guieze, “A novel non-iterative method for the prediction of the PVT behavior of reservoir fluids”, in SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 1999. doi:10.2118/56745-MS2015-11-07
176 N. Varotsis, V. Gaganis and J. Nighswander, “An innovative ANN-based thermodynamic petroleum fluids properties model providing quality assured predictions”, in 19th European Symposium on Applied Thermodynamics, 2002.2015-11-07
177 E. Stamboliadis and V. Gaganis, "Application of computer assisted mathematical analysis for the interpretation of mineral grinding data", in International Confenrence SCCE, 2004.2015-11-07
178 V. Gaganis, N. Varotsis, J. Nighswander and G. P. Birkett , "Monitoring PVT properties derivatives ensures physically sound tuned EOS behaviour over the entire operating conditions range", in SPE Europec/EAGE Annual Conference, 2005. doi: http://dx.doi.org/10.2118/94211-MS2015-11-07
179 V. Gaganis and N. Varotsis, "Sensitivity controlled neural networks for the prediction of thermodynamic properties of fluids", in International Confenrence on Experiments/Process/System modeling/Simulation/Optimization, 2005.2015-11-07
180 V. Gaganis, N. Varotsis and G. P. Birkett, "Sensitivity controlled neural networks for the prediction of PVT properties exhibit equation of state like behavior", in 22th European Symposium on Applied Thermodynamics, 2006.2015-11-07
Pages: |...7 |8 |9 |10 |11 | 12 |13 |14 |15 |16 |17 |...