Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 211-225 από 333 αποτελέσματα
211 D. Katsimicha, D. Pentari, V. Perdikatsis, K. Komnitsas, “Determination of Hg inselected greek soils and sea sediments,” presented at 3rd InternationalConference on Advances in Mineral Resources Management and EnvironmentalGeotechnology Athens, Greece, 2009.2015-11-07
212 E. Stamboliadis, O. Pantelaki, D. Pentari and E. Panagiotara, “Beneficiation of anickeliferous laterite ore from Euboea, Central Greece,” presented at XIIth Mineral Processing Symposium, Cappadocia, Turkey, 2010. 2015-11-07
213 D. Pentari, D. Katsimicha, A. Moraiti, V. Perdikatsis, K. Komnitsas, “Mercury contents in soils and sea sediments in Crete, Greece” presented at 25th International Applied Geochemistry Symposium, Rovaniemi, Finland, 2011. 2015-11-03
214 Α. Μίντζα, Ν. Πασαδάκης, Χ. Φωτεινόπουλος, Π. Κοτσόκολος, Δ. Βουγιουκλάκης, “Αύξηση του αριθµού οκτανίων της βενζίνης µε βελτιστοποίηση της µίξης των συστατικών της”, παρουσιάστηκε στο 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής, Πάτρα, Ελλάδα, 2003.2015-11-03
215 M. Ruiz, M. Nikolopoulou, A. Coz, N. Pasadakis and N. Kalogerakis, “Toxicitydetermination of natural seawater polluted with weathered crude oil after itsenhanced biodegradation using microbial stimulants,” presented at 12th InternationalSymposium on Toxicity Assessment, Skiathos, Greece, 2005.2015-11-01
216 G. Kritikakis, N. Economou, H. Hamdan, N. Spanoudakis, A. Antiniou, A.Vafidis, M. Bano, N. Pasadakis and J. C. Gourry, "Contribution of the geophysical methods in delineating soil contamination," presented at 2nd International Conference, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Chania, Greece, 20062015-11-01
217 T. Nikolaou and E. A. Maria. (2005, May). Recent market assessment and legal framework for BEMS in Greece . Presented at International Conference “Passive and Low Energy Cooling 971 for the Built Environment”. [Online]. Available: http://www.inive.org/members_area/medias/pdf/Inive%5Cpalenc%5C2005%5CNikolaou.pdf2015-11-01
218 Ε.Α. Μαριά. (2005, Φεβρ.). Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προληπτικοί μηχανισμοί του δικαίου. [Online]. Available: http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_maria.pdf2015-10-31
219 G.P. Karatzas, E.A. Maria, and F. Velegraki " The modeling of groundwater flow and transport of pollutants as a tool of specialization of the ‘polluter pays’ principle," presented at 9th International Conference on Environmental Science and Technology9th International Conference on Environmental Science and Technology, 2005.2015-10-31
220 N.Theodossiou, P. Latinopoulos, P. Karatzas and A. Maria. (2006).Delineation of capture zones in groundwater aquifers as a tool for the application of the ‘Polluter-Pays’ Principle. [Online]. Available:http://users.auth.gr/~niktheod/Full%20Text%20Papers/Conferences/C-26.pdf 2015-10-31
221 E. Spyridonos ,I. Fountoulis ,E. Andreadakis ,D. Mariolakos ,E. Manutsoglu ,"Using Integrated 3D geological modelling for planning artificial rechargeof Karstic groundwater. Case study in the Enipefs River basin, Thessaly, Greece,"in 8th Annual conference of the International Association for MathematicalGeology,2002,pp.493-498.2015-10-31
222 E. Th. Stamboliadis , O.I. Pantelaki , E.K. Manutsoglu ," Enviromentally friendly methods for gold recovery ," in International Conference "Protection and Restoration of the Environment VI,2002,pp.43-48.2015-10-31
223 E. Stamboliadis , E. Manutsoglu , O. Pantelaki ," Developments in gold recovery equipment and their use in Greece," in Conference Sustainable Development Indicators in the Mineral Industries ,2003,pp. 329-334.2015-10-31
224 E. Spyridonos, R. Prissang, E. Manutsoglu, G. Exadaktylos and J. Mastoris, "State-of-the-art 3D modeling techniques: vital tools to ensure the efficient use of non-renewable resources," presented at International Conference "Sustainable Development Indicators in the Mineral Industries", Milos, Greece, 2003.2015-10-31
225 R. Paepe ,I. Mariolakos ,E. Van Overloop,S. Nassopoulou ,J. Hus ,M. Hatziotou ,T· Markopoulos ,E. Manutsoglu ,G. Livaditis ,V. Sabot ,"Quaternary soil- geological stratigraphy in Greece,"in 10th International Congress,2004,pp.856-863.2015-10-31
Pages: |...10 |11 |12 |13 |14 | 15 |16 |17 |18 |19 |20 |...