Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 256-270 από 333 αποτελέσματα
256 A. Antonarakou ,H. Drinia , E. Koskeridou ,E. Manoutsoglou , P. Moissette , J-J Cornee , V. Karakitsios ,"Biostratigraphy and palaeoecological implications of the Tortonian-Messinian transition of Faneromeni section, Sitia basin, eastern Crete,"in 14th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy,2013.2015-10-30
257 I.D. Mariolakos ,E. Manoutsoglou,"The geotectonic evolution of olympus mt. and its mythological analogue ,"in 13th International Congress,2013.pp.574-581.2015-10-30
258 I. Pyliotis ,E. Hamilaki ,N. Pasadakis ,E. Manoutsoglou ,"Comparative evaluation of rock-eval and elemental analysis to determine organic carbon content in sediment samples ,"in 13th International Congress,2013,pp.862-870.2015-10-30
259 E. Steiakakis,A. Vafidis , E. Manoutsoglou ,D. Vavadakis ," Influence of geological and geotechnical conditions to design a water reservoir in karst area ,"in 13th International Congress,2013,pp.1892-1900.2015-10-30
260 E.Manutsoglou, U.F. Dornsiepen and H. Sulzer, "Die QuarzGefuegeentwicklungin Kristallindecken aus Subduktionszonen," Terra Nostra, vol.93, no. 1, Feb. 1993.2015-10-30
261 G. Liodakis, J. Papoutsis, I. Vardiabasis, K. Vassilakis, and E. Antonidakis. (2005).4th International Conference on New Horizons in Industry Business and Education. [Online]. Available: http://amaltheia.cs.teicrete.gr/~kostas/NHIBE2005B.pdf2015-10-30
262 J. Chatzakis, M. Manitis, H. Rigakis, M. Vogiatzaki, N. Lyberaki, and G. Liodakis"Spike production circuit for electrical appliance testing," in 7th WSEAS International Conference on Electric Power Systemss, 2007, pp. 145- 150.2015-10-30
263 K. Karamichalis, I.O. Vardiambasis, and G. Liodakis, "Computational investigation of asymmetric coplanar waveguides using neural networks: A microwave engineering exercise," in Proc. of the 2005 WSEAS Inter. Con. on Engin. Edu. (EE'05), July, pp. 8-10.2015-10-29
264 A. Vafidis, N. Economou, G.Kritikakis ,E. Manoutsoglou ,G. Vargemezis ,P. Tsourlos ,A. Fotiadis, E. Antonopoulos, A. Tzirita ,"Void detection at Chania airport by combining ERT and borehole data," in 2014 20th Eur. Meeting of Envir. and Eng. Geophysics ,doi:10.3997/2214-4609.201419972015-10-29
265 G.Liodakis and P. Stavroulakis, "A novel approach in handover initiation for microcellular systems," in 1994 44th Vehicular Technology Conference, pp. 1820 - 1823. doi:10.1109/VETEC.1994.3454132015-10-29
266 A. Vafidis ,P.Soupios ,G. Kritikakis , N. Andronikidis ,N.Economou ,H. Al. Hamdan,"Salt water intrusion imaging at Tybaki (Greece) using geophysical methods," in 2014 20th Europ. Meeting of Envir. and Engin. Geophysics , doi:10.3997/2214-4609.201419502015-10-29
267 N. Andronikidis, M. Gialitaki, A. Mouchou, G. Kritikakis, E. Manoutsoglou and A. Vafidis,"Imaging Folegandros basin by using seismic reflection data from a part of seismic line AEG-1," in 8th Congress of the Balkan Geophysical Society, 2015. doi:10.3997/2214-4609.2014141962015-10-29
268 A. Vafidis, N. Andronikidis, H. Hamdan, I. Pyliotis, G. Panagopoulos, E. Manoutsoglou, L. Kikidis and N. Botos, " Imaging of Alpine and Post-Alpine Formations Using ERT at Loutsa- Remeri Open Pit Mine, Scourta, Viotia, Greece," in 2015 8th Cong. of the Balkan Geop. Society. doi:10.3997/2214-4609.2014141222015-10-29
269 G.Panagopoulos , E. Manoutsoglou ,A. Vafidis ,P. Soupios ,S. Bellas ,"Subsurface structure of Tympaki basin (Crete, Greece) based on well and geophysical data ,"in 2015 8th Cong. of the Balkan Geoph.Society,doi.10.3997/2214-4609.2014141422015-10-29
270 G. Liodakis, I.O. Vardiambasis, V. Zacharopoulos, and I. Kaliakatsos. (2005, Mar.). Teleworking through Optical Networks, Wireless Links, and PBX Technologies. Presented at TELE-INFO 2005. [Online]. Available: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2005prague/papers/493-601.pdf2015-10-29
Pages: |...13 |14 |15 |16 |17 | 18 |19 |20 |21 |22 |23 |