Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 271-285 από 319 αποτελέσματα
271 I. O. Vardiambasis, M. P. Ioannidou, G. S. Liodakis, T. N. Kapetanakis, and G. A. Adamidis, "Microwave engineering education at the technological educationalinstitutes in Greece," in Proc. 8th Intern. Conf. New Horizons in Industry, Business and Education. (NHIBE 2013), Jan, pp. 136-141.2015-10-27
272 E. I. Solanakis, T. N. Kapetanakis, I. O. Vardiambasis, G. S. Liodakis, G.A. Adamidis, and Melina P. Ioannidou, "Telecommunication Circuits Design and Development Using FPGA Technology," in Proc.8th Intern. Conf. “New Horiz. in Ind., Busin. and Edu.”.(NHIBE 2013), Jan, pp. 153-158.2015-10-27
273 G. Liodakis1, I. O. Vardiambasis, T. N. Kapetanakis, N.Petrakis and I. A. Kaliakatsos "Perceptions on Web supported Workplace Learning of Electronic Engineering Students: A Nonparametric Statistical Assessment," in 2013 8th Inter Conf “New Horiz in Indu, Busin and Edu” (NHIBE),pp. 147-152.doi: 10.13140/2.1.4072.8006 2015-10-26
274 B. M. Van der Horst, H. C. Langelaan and A. D. Gotsis, "Rheological studies of water-in-oil-in-water double emulsions", Trends in Colloid and Interface Science XIV, pp. 315-319, 2000. doi:10.1007/3-540-46545-6_602015-10-25
275 S. K. Kourkoulis, G. E. Exadaktylos and I. Vardoulakis, "The influence of notch geometry and non-linearity on the SIF in case of three-point bend marble specimens," presented at 14th European Conference of Fracture, 2002.2015-10-22
276 G. Exadaktylos and S. Kourkoulis, "Three-point bending of transversely isotropic rock-type materials: an analytical, numerical and experimental study," presented at 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, Chania, Greece, 2002.2015-10-22
277 G. Beer and G. Exadaktylos, " Consideration of geological conditions in numerical simulation," presented at 5th International Workshop on Applications of Computational Mechanics in Geotechnical Engineering, Guimaraes, Portugal, 2007.2015-10-22
278 G. Exadaktylos, "On a class of contact problems in rock mechanics," presented at 11th IACMAG International Conference, Torino, Italy, 20052015-10-22
279 M. Stavropoulou, K. Giannakopoulos, G. Exadaktylos, "Experimental and numerical study of mechanical cutting of Dionysos marble," presented at 7th National Congress on Mechanics, Chania, Greece, 2004.2015-10-22
280 G. Exadaktylos and V. Asimidis, "Numerical solution of 1D parabolic PDE’s by using an isoparametric finite element method with examples from rock engineering," presented at 1st International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, Hania, Greece, 2004.2015-10-22
281 G. Exadaktylos, E. Manutsoglu, G. Saratsis, E. Baradakis, G. Kalogeropoulos, E. Spyridonos and I. Mastoris," 3D geological modelling of Kamari quarry (Greece) for exploration planning and quality control," presented at 8th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geology, Berlin, Germany, 2002.2015-10-22
282 G. Exadaktylos and M.C. Stavropoulou," Durability of geomaterials," presented at 13th Workshop, EU496 Euromarble, 2002.2015-10-22
283 V. Αsimidis, G. Exadaktylos, D. Rodriguez and D. Costa," Back-analysis of moisture transport in rocks," presented at 5th European Conference Numerical Methods in Geotechnical Engineering, Paris, France, 2002.2015-10-22
284 G. Exadaktylos, " The elastic punch problem revisited," in 6th National Congress of Mechanics, 2001, pp. 155-162.2015-10-22
285 I. Vardoulakis, G. Exadaktylos and S. K. Kourkoulis, "Size effect on failure load of marble beams under three-point loading," in 6th National Congress of Mechanics, 2001, pp. 140-148.2015-10-22
Pages: |...14 |15 |16 |17 |18 | 19 |20 |21 |22 |