Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 333 αποτελέσματα
16 D. Pentari and D. Vamvouka, "Cadmium removal from aqueous solutions using nano-iron doped lignite," IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 221, 2019. doi: 10.1088/1755-1315/221/1/0121352020-07-13
17 M. Konstantinopoulos, I.D. Piñerez Torrijos, I. Klewiah, S. Strand and T. Puntervold, "Effect of mineralogy on initial wettability and oil recovery from silica-containing chalk," in 81st EAGE Conference and Exhibition, 2019, pp. 1-5. doi: 10.3997/2214-4609.2019009562020-06-01
18 K.N. Kaklis, Z.G. Agioutantis, S.P. Mavrigiannakis, P.P. Nomikos, "A multi-stage triaxial test for cemented paste backfill," in 52nd U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, 2018.2019-10-21
19 A. Vafidis, N. Economou, G. Kritikakis, G. Galetakis, A. Vasiliou, G. Apostolopoulos and T. Michalakopoulos, Imaging boulders using the Ground Penetrating Radar (Gpr) method," in 10th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, 2018, pp. 1567-1572. doi: 10.1201/9781315100333-2252019-10-11
20 K. Oikonomopoulos, G. Makrodimitras, Y. Bassias, A. Vafidis and N. Andronikidis, "Integration of geophysical tools to determine the structural setting offshore south of the island of Crete," in 1st EAGE Workshop on Geophysical and Geological Challenges in the Hydrocarbon Provinces of the Eastern Mediterranean, 2018. doi: 10.3997/2214-4609.2018030502019-10-11
21 N. Economou, V. Antonis, B. Maksim, H. Hamdan and O.-R. Jose, "GPR data multipath summation: diffractions focusing without a velocity model," in 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing, 2018, pp. 26-29. doi: 10.1109/TSP.2018.84412422019-08-29
22 C. Spanakis, E. Mathioudakis, M. Tsiknakis, N. Kampanis and K. Marias, "Function approximation for medical image registration," in 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing, 2018, pp. 124-127. doi: 10.1109/TSP.2018.84413362019-06-07
23 C. Spanakis, E. Mathioudakis, N. Kampanis, M. Tsiknakis and K. Marias, "Elitism in intensity-based image registration," in IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 2018. doi: 10.1109/IST.2018.85771632019-05-22
24 A. Zormpas, K. Moirogiorgou, K. Kalaitzakis, G. A. Plokamakis, P. Partsinevelos, G. Giakos and M. Zervakis, "Power transmission lines inspection using properly equipped Unmanned Aerial Vehicle (UAV)", in IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 2018. doi: 10.1109/IST.2018.85771422019-05-21
25 V. Gaganis, N. Varotsis and S. Todman, "Identification of the compositional path followed during reservoir simulation improves the accuracy and accelerates the phase behavior calculations," in 78th EAGE Conference and Exhibition 2016: Efficient Use of Technology - Unlocking Potential, 2016. doi: 10.2118/180124-MS2018-11-27
26 F. Chonianaki, V. Dalamagas, M. Haidarlis, M. Zekkos and D. Dalamaga, "Strategic noise map & action plans for the agglomeration M6 "Piraeus" (2002/49/EC Directive)," in 23rd International Congress on Sound and Vibration, 2016, pp. 1481-1488.2018-11-15
27 F. Chonianaki, V. Dalamagas, D. Dalamaga and G. Sarantopoulos, "Determination of ships as noise sources & noise mapping at passenger & cruise port of Piraeus," in 23rd International Congress on Sound and Vibration, Athens, Greece, 2016.2018-11-13
28 K. N. Kaklis, Z. G. Agioutantis and S. P. Mavrigiannakis, "Experimental determination of the maximum indirect tensile stress parameters for Dionysos marble," in 50th US Rock Mechanics / Geomechanics Symposium, 2016, pp. 2501-2509.2018-11-01
29 G.E. Christidis, "Surface charge properties of clays with emphasis on smectites," in 1st IMEKO TC4 International Workshop on Metrology for Geotechnics, 2016, pp. 12-15.2018-10-30
30 V. Gaganis, N. Varotsis and S. Todman, "Identification of the compositional path followed during reservoir simulation improves the accuracy and accelerates the phase behavior calculations," in SPE Europec Featured at 78th EAGE Conference and Exhibition, 2016. doi: 10.3997/2214-4609.201600754 2018-10-26
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...