Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 301-315 από 333 αποτελέσματα
301 G. Exadaktylos, M. Stavropoulou, I. Vardoulakis and K. Kaklis," Νonlinearity of brittle geomaterials," presented at 6th International Workshop on Non Linear Elasticity in Materials, 2001.2015-10-22
302 I. Vardoulakis, M. Stavropoulou, G. Exadaktylos," Nonlinearity of hard crystalline rocks in uniaxial compression - tension loading," presented at 20th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Chicago, USA, 2000.2015-10-22
303 G. Εxadaktylos and P. Tiano,"Determination of the compressive strength and angle of internal friction of rocks by microdrilling," presented at DRILLMORE Workshop: Drilling Methodologies for Monuments Restoration Workshop: Drilling Methodologies for Monuments Restoration, Munich, Germany, 2000.2015-10-22
304 S. Kourkoulis, M. Stavropoulou, G. Exadaktylos, I. Vardoulakis, "Local strains due to punch effect in three point bending of marble beams," in 9th ISRM Congress, 1999, pp. 623-626.2015-10-22
305 G. Exadaktylos," Gradient elasticity solutions for crack problems in brittle geomaterials," presented at International Conference Fracture and Damage Mechanics, 1999.2015-10-22
306 I. Prasianakis, S. K Kourkoulis, I. Vardoulakis and G. Exadaktylos, "Non-destructive damage characterization of marble subjected to bending," in 2nd International Conference on “Emerging Technologies in NDT”, 1999.2015-10-22
307 G. T. Efremidis, J. Ning, G. E. Exadaktylos and E. C. Aifantis, "Gradient elasticity and size effects," in 5th National Congress on Mechanics, 1998, pp. 915-922.2015-10-22
308 G. E Exadaktylos, H. G. Georgiadis and I. Vardoulakis," Surface wave propagation in a gradient-elastic half-space," in 5th National Congress on Mechanics, 1998, pp. 227-234.2015-10-22
309 I. Vardoulakis, G. E. Exadaktylos and S. K. Kourkoulis, "Bending of marble with intrinsic length scales: experiment and modelling," in 2nd European Mechanics of Materials Conference, 1998, pp. 401-408.2015-10-22
310 I. Vardoulakis and G.E. Exadaktylos, "The asymptotic solution of anisotropic gradient elasticity with surface energy for a mode-II crack," in IUTAM Symposium on Non- Linear Singularities in Deformation and Flow, 1997, pp. 87-98. doi: 10.1007/978-94-011-4736-1_92015-10-22
311 G. Exadaktylos, "Characterization of mechanical properties and damage of natural building stones in historical monuments," presented at First Annual Workshop on Environmentally Friendly Construction Technologies, Toulouse, France 1997.2015-10-22
312 I. Vardoulakis, G. Exadaktylos, S. Κourkoulis and C. Papadopoulos, "Characterization of mechanical properties and damage of natural building stones in historical monuments," presented at 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, Rhodes, Greece, 1997.2015-10-22
313 J. A. Sanchidrian, P. Garcia-Bermudez, C. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos, R. Cojean, J. A. Fleurisson, J. Tsimidakis, C. Rogakis, "Improvement of productivity in quarrying dimension stone using new drilling and blasting techniques," presented at Montpellier Conference, France, 1996.2015-10-22
314 G. Exadaktylos and I. Vardoulakis, "Displacement potentials formulation of anisotropic gradient elasticity theory with surface energy," presented at 2nd National Congress on Computational Mechanics, Chania, Crete, 1996.2015-10-22
315 C. Tsoutrelis, G. Exadaktylos, R.M. Livadaros and N. G. Gikas, "Plexiglas fracturing under decoupled conditions using detonating cord," presented at EXPLO 96-Conference, Leeds, United Kingdom, 1996.2015-10-22
Pages: |...16 |17 |18 |19 |20 | 21 |22 |23 |