Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 301-315 από 319 αποτελέσματα
301 C. Tsoutrelis, G. Exadaktylos, R.M. Livadaros and N. G. Gikas, "Plexiglas fracturing under decoupled conditions using detonating cord," presented at EXPLO 96-Conference, Leeds, United Kingdom, 1996.2015-10-22
302 G. Exadaktylos and C. E Tsoutrelis, "Mine pillar design in brittle rock masses," presented at IV CSMR/Integral Approach to Applied Rock Mechanics, Santiago, Chile, 1994.2015-10-22
303 G. Exadaktylos, Z. Agioutantis and E. Lambrou, "Effect of the fracture process zone in directed crack propagation in borehole blasting," in SPE/ISRM International Conference on Rock Mechanics in Petroleum Engineering, 1994, pp. 463-470.doi:10.2118/28085-MS.2015-10-22
304 G. Εxadaktylos and C. Tsoutrelis, "Scale effect on rock mass strength and stability," presented at 2nd International Workshop on Scale Effects in Rock Masses, Lisbon, Portugal, 1993.2015-10-22
305 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos and A. P. Kapenis, "Rock mass characterization of the Molai mine," presented at Conference of Primary Raw Materials, Sandiago de Compostella, Spain, 1990.2015-10-22
306 G. E. Exadaktylos and C. Haycocks, "Computer aided blast fragmentation prediction," presented at 15th Annual Conference on Explosives and Blasting Techniques, New Orleans, USA, 1989.2015-10-22
307 C. E. Tsoutrelis, G. E. Exadaktylos and A. P. Kapenis, "Study of the rock mass discontinuity system using photoanalysis," presented at International Conference on Mechanics of Jointed and Faulted Rock , Vienna, Austria, 1990.2015-10-22
308 E. Manutsoglu ,E. Steiakakis , "New conceptual model of geology and hydrogeology of SW Crete, based on the extension of Trypali unit in the region,"in 2011 12th Intern. Multidis. Scientific Geo-Confer. and EXPO,pp.199 - 206.doi:10.5593/SGEM2012/S02.V20262015-10-20
309 E. Steiakakis, M. Galetakis, G. Alevizos, and A. Stratakis (2012, Sep.) Mineralogical and ore-petrographic comparative investigation of iron ores from West-Crete, Greece. Presented at European Mineralogical Conference, 2012. [Omline]. Available: http://meetingorganizer.copernicus.org/EMC2012/EMC2012-168-2.pdf2015-10-20
310 A.G. Sifalakis, E.P. Papadopoulou, Y.G. Saridakis: Parallel Solution of the Generalized Dirichlet-Neumann Map for Elliptic PDEs on Regular Polygon Domains. Proceedings ECCOMAS’08, Venise, Italy, Jul. 2008.2015-10-20
311 A. Savvaidis ,B. Margaris ,N. Theodoulidis ,V. Lekidis ,Ch. Karakostas ,M-D. Mangriotis ,I. Kalogeras ,S. Koutrakis ,A Vafidis ,M. Steiakakis ,Z. Agioutantis,D. Rozos ,C. Loupasakis ,Th. Rondoyanni ,P. Tsangaratos ,U. Dikmen ,N. Papadopoulos ,A. Sarris ,P. Soupios ,E. Kokkinou ,I. Papadopoulos ,M. Kouli F. Vallianatos ," Geo-characterization according to recent advances of Eurocode (EC8),"in 2013 First Intern.Conf. on Remote Sensing and Geoinf. of Envir.,doi:10.1117/12.20284562015-10-20
312 G. Panagopoulos ,E. Giannakakos ,E. Manoutsoglou ,E. Steiakakis ,P. Soupios ,A. Vafidis ," Definition of inferred faults using 3d geological modeling techniques: a case study in Σympaki basin in Crete, Greece," in the 13th International Congress, 2013.2015-10-20
313 A. Vafidis, M. Steiakakis, Z. Agioutantis, N. Andronikidis, G. Kritikakis, N. Economou, K. Pandi, N. Spanoudakis, A. Savvaidis, B. Margaris, N. Theodoulidis , V. Lekidis, Ch. Karakostas, M. D. Mangriotis, I. Kalogeras, S. Koutrakis, D. Rozos, C. Loupasakis, Th. Rondoyanni, P. Tsangaratos, U. Dikmen, N. Papadopoulos, A. Sarris, P. Soupios, E. Kokkinou, I. Papadopoulos, M. Kouli, and F. Vallianatos (2013, Sep.). "Geo-characterization” of selected areas in Crete, Greece, towards realistic assessment of seismic design actions. Presented at 13th International Congress of the Geological Society of Greece, 2013. [Online]. Available: http://soupios.chania.teicrete.gr/papers/Vafidis_etal_THALIS.pdf2015-10-20
314 K. N. Kaklis1, S. P. Maurigiannakis,Z. G. Agioutantis , F. K. Stathogianni , E. K. Steiakakis.(2015).Experimental investigation of the size effect on the mechanical properties on two natural building stones.Presented at 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics .[online].Available:http://8gracm.mie.uth.gr/Papers/Session%20D1-D1/K.%20Kaklis.pdf2015-10-20
315 C. Loupasakis, P. Tsangaratos; D. Rozos,Th. Rondoyianni, A. Vafidis, G. Kritikakis,M. Steiakakis,Z. Agioutantis, A. Savvaidis, P. Soupios, I. Papadopoulos, N. Papadopoulos,A. Sarris, M.-D. Mangriotis, U. Dikmen ,"Cross validation of geotechnical and geophysical site characterization methods: near surface data from selected accelerometric stations in Crete ,"in 2015 Third Intern. Conf. on Remote Sensing and Geoinf. of the Envir.,doi:10.1117/12.21926732015-10-20
Pages: |...16 |17 |18 |19 |20 | 21 |22 |