Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 316-317 από 317 αποτελέσματα
316 G. Triantafyllou, G. Christidis T. Markopoulos.(2003).Influence of porosity and grain size of carbonate rocks in the reactivity of lime.Presented at Seventh Biennial SGA Meeting, At Athens.[online].Available:http://www.researchgate.net/profile/George_Triantafyllou/publication/266022030_Influence_of_porosity_and_grain_size_of_carbonate_rocks_in_the_reactivity_of_lime/links/54230e2b0cf290c9e3ae261a.pdf2015-10-01
317 G.Triantafyllou ,G. Panagopoulos ,E. Manoutsoglou ,G.E. Christidis.(2014).Investigation of carbonate rocks appropriate for the production of natural hydraulic lime binders.European Geisciences Union General Assembly, At Vienna, Austria.[online]. Available:http://www.researchgate.net/publication/266078972_Investigation_of_carbonate_rocks_appropriate_for_the_production_of_natural_hydraulic_lime_binders2015-10-01
Pages: |...17 |18 |19 |20 |21 | 22 |