Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 316-322 από 322 αποτελέσματα
316 A. Vafidis, M. Steiakakis, Z. Agioutantis, N. Andronikidis, G. Kritikakis, N. Economou, K. Pandi, N. Spanoudakis, A. Savvaidis, B. Margaris, N. Theodoulidis , V. Lekidis, Ch. Karakostas, M. D. Mangriotis, I. Kalogeras, S. Koutrakis, D. Rozos, C. Loupasakis, Th. Rondoyanni, P. Tsangaratos, U. Dikmen, N. Papadopoulos, A. Sarris, P. Soupios, E. Kokkinou, I. Papadopoulos, M. Kouli, and F. Vallianatos (2013, Sep.). "Geo-characterization” of selected areas in Crete, Greece, towards realistic assessment of seismic design actions. Presented at 13th International Congress of the Geological Society of Greece, 2013. [Online]. Available: http://soupios.chania.teicrete.gr/papers/Vafidis_etal_THALIS.pdf2015-10-20
317 K. N. Kaklis1, S. P. Maurigiannakis,Z. G. Agioutantis , F. K. Stathogianni , E. K. Steiakakis.(2015).Experimental investigation of the size effect on the mechanical properties on two natural building stones.Presented at 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics .[online].Available:http://8gracm.mie.uth.gr/Papers/Session%20D1-D1/K.%20Kaklis.pdf2015-10-20
318 C. Loupasakis, P. Tsangaratos; D. Rozos,Th. Rondoyianni, A. Vafidis, G. Kritikakis,M. Steiakakis,Z. Agioutantis, A. Savvaidis, P. Soupios, I. Papadopoulos, N. Papadopoulos,A. Sarris, M.-D. Mangriotis, U. Dikmen ,"Cross validation of geotechnical and geophysical site characterization methods: near surface data from selected accelerometric stations in Crete ,"in 2015 Third Intern. Conf. on Remote Sensing and Geoinf. of the Envir.,doi:10.1117/12.21926732015-10-20
319 Mertikas S. P., A. Daskalakis, V. Tserolas, W. Hausleitner, I. N. Tziavos; G. S. Vergos, V. Zervakis, X. Frantzis, A. Tripolitsiotis, P. Partsinevelos, D. Andrikopoulos . "Absolute calibration of Jason satellite radar altimeters at Gavdos Cal/Val facility using independent techniques." SPIE Symposium on Remote Sensing, 2010, doi: 10.1117/12.8659912015-10-19
320 G.E. Christidis , G. Triantafyllou ,T. Markopoulos , " Evaluation of an Upper Cretaceous Limestone from the area of Arta for Lime Production " ,In 9th International Congress of the Geological Society of Greece",2001, pp.1169-1175.2015-10-01
321 G. Triantafyllou, G. Christidis T. Markopoulos.(2003).Influence of porosity and grain size of carbonate rocks in the reactivity of lime.Presented at Seventh Biennial SGA Meeting, At Athens.[online].Available:http://www.researchgate.net/profile/George_Triantafyllou/publication/266022030_Influence_of_porosity_and_grain_size_of_carbonate_rocks_in_the_reactivity_of_lime/links/54230e2b0cf290c9e3ae261a.pdf2015-10-01
322 G.Triantafyllou ,G. Panagopoulos ,E. Manoutsoglou ,G.E. Christidis.(2014).Investigation of carbonate rocks appropriate for the production of natural hydraulic lime binders.European Geisciences Union General Assembly, At Vienna, Austria.[online]. Available:http://www.researchgate.net/publication/266078972_Investigation_of_carbonate_rocks_appropriate_for_the_production_of_natural_hydraulic_lime_binders2015-10-01
Pages: |...17 |18 |19 |20 |21 | 22 |