Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 333 αποτελέσματα
31 S. Mertikas, C. DonLon, C. Mavrocordatos, I. Tziavos, D. Galanakis, G. Vergos, O. B. Andersen, A. Tripolitsiotis, X. Frantzis, M. Lin and F. Qiao, "GAVDOS/west crete cal-val site: Over a decade calibrations for Jason series, SARAL/Altika, cryoSat-2, Sentinel-3 and HY-2 altimeter satellites," in ESA Living Planet Symposium, 2016.2018-10-02
32 S. Mertikas, C. Donlon, C. Mavrokordatos, B. Bojkov, P. Femenias, T. Parrinello, N. Picot, J.-D. Desjonqueres and O.B. Andersen, "A fiducial reference site for satellite altimetry in Crete, Greece," in ESA Living Planet Symposium, 2016.2018-10-02
33 C. Spanakis, E. Mathioudakis, N. Kampanis, M. Tsiknakis and K. Marias, "A new approach in image registration," in IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 2016, pp. 449-453. doi: 10.1109/IST.2016.77382682018-06-28
34 G. Livanos, N. Pasadakis, M. Zervakis and G. Giakos, "Qualitative and quantitative determination of oil base mud using non-negative matrix factorization," in IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 2016, pp. 362-367. doi: 10.1109/IST.2016.77382522018-06-27
35 G. Exadaktylos, G. Xiroudakis and M. Stavropoulou, "Three-Dimensional Elastic Analysis of Rock Excavations by Using the g2 Constant Displacement Discontinuity Method " in ISRM European Rock Mechanics Symposium, vol. 191, 2017, pp.1087-1095. doi: 10.1016/j.proeng.2017.05.2822018-06-05
36 E. Antoniou, M. Nikolopoulou, M. Daskalakis, N. Pasadakis and N. Kalogerakis, "Emulating deep-sea hydrocarbon releases in a high pressure bioreactor: challenges and innovations," presented at 40th Arctic and Marine Oilspill Program - Technical Seminar on Environmental Contamination and Response, Calgary, Alberta, Canada, 2017. 2018-06-04
37 E. Syranidou, G.C. Kalogerakis, K. Karkanorachaki, A.D. Gotsis, P. Partsinevelos and N. Kalogerakis, "Fragmentation and biodegradation rates of weathered plastics in the marine environment - The new challenges," in 40th Arctic and Marine Oilspill Program - Technical Seminar on Environmental Contamination and Response, 2017, pp. 364-380.2018-05-31
38 J. Grispolakis, "There are no periodic cycles on the boundary of Siegel Discs of rational maps",in Proceedings of the International Conference in memory of C. Caratheodory, 2000.2015-12-01
39 J. Grispolakis, "There are no periodic points on the boundary of a domain of stability under some conditions on the critical points of a polynomial", in Proceedings of the Dubrovnik Conference in Topology, 1998.2015-12-01
40 J. Grispolakis, "On the existence of periodic cycles on the boundary of a Siegel disc", in Proceedings of the 6th Conference in Mathematical Analysis, 1997, pp. 55-59.2015-12-01
41 J. Grispolakis, "On the structure of the chaotic set of high degree polynomials of one complex variable", in Proceedings of the 2nd National Congress on Computational Mechanics, 1996, vol. 2, pp. 793-800.2015-12-01
42 J. Grispolakis, "Bounded-od compacta admit Hopf mappings onto manifolds", in Proc. of AMS, vol. 100, 1987, pp.603-607.2015-12-01
43 J. Grispolakis, "Spaces which accept only confluent maps onto", in Proc. of the Intern. Conf. on Geometric Topology, PWN, 1980, pp. 174-176.2015-12-01
44 J. Grispolakis, "Confluent mappings and Cech cohomology, in Proc. of the Intern. Conf. on Geometric Topology, PWN, 1980, pp. 177-181.2015-12-01
45 S. P. Mertikas, A. Daskalakis, W. Hausleitner, I.N. Tziavos, G.S. Vergos, V. Zervakis, P. Partsinevelos, X. Frantzis, D. Andrikopoulos, A. Tripolitsiotis, "Radar Interferometry Techniques for monitoring subsidence induced by excessive groundwater pumping in Crete, Greece," presented at European Space Agency Living Planet 2010, Bergen, Norway, 2010.2015-11-18
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...