Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 319 αποτελέσματα
46 Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis and P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Modeling the behavior of strengthening compounds on porous geomaterials”, in Proceedings of the 7th National Congress on Mechanics, 24-26 June 2004, pp. 138-143.2015-11-16
47 Z. Agioutantis, S. Kourkoulis, S. Maurigiannakis and E. Papatheodorou, "Notchedmarble specimens under bending: Experimental study and numerical analysis using an elastoplastic model with contact elements", in 5th EUROMECH Solid MechanicsConference, 17-22 August 2003.2015-11-16
48 S. Kourkoulis, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis and E. Papatheodorou, "Modeling three point bending of rock-type materials using an elastoplastic model with contact elements", in 5th EUROMECH Solid Mechanics Conference, 17-22 August 2003.2015-11-16
49 S.K. Kourkoulis, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis and E. Papatheodorou, "Experimental and Numerical Analysis of Notched Marble Beams Under Bending: An Elastic Transversely Isotropic Model", International Conference on Computational &Experimental Engineering & Sciences, 24-29 July 2003.2015-11-16
50 S. Maurigiannakis, Z. Agioutantis, P. Kokkiniotis and T. Kagiaras, "Suitability of artificial stone as building material: a sustainable development option for the construction industry", in Proceedings of the International Conference on Sustainable Development Indicators in the Mineral Industry, 21-23 May 2003.2015-11-16
51 Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis and C. Stiakakis, "Modeling the uniaxial compression test in rocks: Comparison of different approaches", in Proceedings of the 4th GRACM Congress On Computational Mechanics, 2002.2015-11-16
52 C. Tsoutrelis, S. Maurigiannakis and V. Roumpos, "Effectiveness of the Swellex rockreinforcement system in the Madem Lakkos and Olympias mines," presented at 3rd National Congress of Mineral Wealth, 2000.2015-11-16
53 P. Tzeferis, ,C. Kavalopoulos, K. Komnitsas, "Production data and Sustainable Development Indicators (SDIs) for the Greek Mining/Metallurgical Industry in the period 2007-2011," in Proceedings 6th InternationalConference “Sustainable Deveoplemt in the Minerals Industry" (SDIMI'13),June-July.2015-11-15
54 K. Komnitsas, D. Zaharaki, D. Vamvuka,"Factors affecting quality of compost produced from agricultural waste: assessment of risk," presented at Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress , Istanbul, Turkey, 2013.2015-11-15
55 K.Komnitsas, D. Zaharaki, "Establishment of weighted indicators for the evaluation of agricultural waste treatment technologies," presented at 4th international conference on Management of solid wastes in crisis: new challenges and prospects,Athens,Greece,2012.2015-11-15
56 G. Bazdanis, K. Komnitsas, E. Sahinkaya, D. Zaharaki, " Removal of heavy metals from leachates using permeable reactive barriers filled with reactive organic/inorganic mixtures," in 3rdInternational Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics and SECOTOX Conference(CEMEPE '11), June.2015-11-15
57 V. Kavvadias, A. Sarris, M. Doula, D. Zaharaki, D. Arapoglou, K.Komnitsas,presented at 2ndInternational Conference "Hazardous and Industrial WasteManagement",Chania, Crete,2010.2015-11-15
58 G.Bartzas, K.Komnitsas, " Solid phase studies and geochemical modelling of low-cost permeable reactive barriers, " in 2010 6th Iinternational Conference on Instrumental Methods of Analysis – Modern Trends andApplications, doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.07.0242015-11-15
59 D.Zaharaki, K. Komnitsas,"Existing and emerging technologies for the treatment of olive oil mill wastewaters," in 3rd Amireg International Conference Proceedings: Assessing the Footprint of Resource Utilizationand Hazardous Waste Management, 2009.2015-11-15
60 G.nBasdanis, K. Komnitsas, D.Zaharaki, " Stabilisation of sulphidic talings using red mud," in Proceedings 1st International Conference on "Hazardous Waste Management", 2008.2015-11-15
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...