Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 316 αποτελέσματα
46 S.K. Kourkoulis, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis and E. Papatheodorou, "Experimental and Numerical Analysis of Notched Marble Beams Under Bending: An Elastic Transversely Isotropic Model", International Conference on Computational &Experimental Engineering & Sciences, 24-29 July 2003.2015-11-16
47 S. Maurigiannakis, Z. Agioutantis, P. Kokkiniotis and T. Kagiaras, "Suitability of artificial stone as building material: a sustainable development option for the construction industry", in Proceedings of the International Conference on Sustainable Development Indicators in the Mineral Industry, 21-23 May 2003.2015-11-16
48 Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis and C. Stiakakis, "Modeling the uniaxial compression test in rocks: Comparison of different approaches", in Proceedings of the 4th GRACM Congress On Computational Mechanics, 2002.2015-11-16
49 C. Tsoutrelis, S. Maurigiannakis and V. Roumpos, "Effectiveness of the Swellex rockreinforcement system in the Madem Lakkos and Olympias mines," presented at 3rd National Congress of Mineral Wealth, 2000.2015-11-16
50 P. Tzeferis, ,C. Kavalopoulos, K. Komnitsas, "Production data and Sustainable Development Indicators (SDIs) for the Greek Mining/Metallurgical Industry in the period 2007-2011," in Proceedings 6th InternationalConference “Sustainable Deveoplemt in the Minerals Industry" (SDIMI'13),June-July.2015-11-15
51 K. Komnitsas, D. Zaharaki, D. Vamvuka,"Factors affecting quality of compost produced from agricultural waste: assessment of risk," presented at Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress , Istanbul, Turkey, 2013.2015-11-15
52 K.Komnitsas, D. Zaharaki, "Establishment of weighted indicators for the evaluation of agricultural waste treatment technologies," presented at 4th international conference on Management of solid wastes in crisis: new challenges and prospects,Athens,Greece,2012.2015-11-15
53 G. Bazdanis, K. Komnitsas, E. Sahinkaya, D. Zaharaki, " Removal of heavy metals from leachates using permeable reactive barriers filled with reactive organic/inorganic mixtures," in 3rdInternational Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics and SECOTOX Conference(CEMEPE '11), June.2015-11-15
54 V. Kavvadias, A. Sarris, M. Doula, D. Zaharaki, D. Arapoglou, K.Komnitsas,presented at 2ndInternational Conference "Hazardous and Industrial WasteManagement",Chania, Crete,2010.2015-11-15
55 G.Bartzas, K.Komnitsas, " Solid phase studies and geochemical modelling of low-cost permeable reactive barriers, " in 2010 6th Iinternational Conference on Instrumental Methods of Analysis – Modern Trends andApplications, doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.07.0242015-11-15
56 D.Zaharaki, K. Komnitsas,"Existing and emerging technologies for the treatment of olive oil mill wastewaters," in 3rd Amireg International Conference Proceedings: Assessing the Footprint of Resource Utilizationand Hazardous Waste Management, 2009.2015-11-15
57 G.nBasdanis, K. Komnitsas, D.Zaharaki, " Stabilisation of sulphidic talings using red mud," in Proceedings 1st International Conference on "Hazardous Waste Management", 2008.2015-11-15
58 D. Zaharaki, K. Komnitsas,"Effect of additives on the compressive strength of slag-based inorganic polymers," in Proceedings (on CD ROM) of 2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation, 2008.2015-11-15
59 K. Konialis, K. Komnitsas, Z. Agioutantis,"Rethinking capacity building,"in Proceedings 3rd InternationalConference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry, 2007, pp. 389-3962015-11-15
60 Zhu X., D. Li, K. Komnitsas," Development of an indicator based revegetation SDSS in areas affected by mining activities," in Proceedings 3rd International Conference on Sustainable Development Indicators in theMinerals Industry,2007, pp. 267-2742015-11-15
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...