Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 333 αποτελέσματα
46 S. P. Mertikas, E. Papadaki, Ev. Paleologos (2010), "Radar Interferometry Techniques for monitoring subsidence induced by excessive groundwater pumping in Crete, Greece," presented at European Space Agency Living Planet 2010, Bergen, Norway, 2010.2015-11-18
47 D. Vamvouka, N. E. Chatib and S. I. Sfakiotakis, "Measurements of ignition point and combustion characteristics of biomass fuels and their blends with lignite", in Combustion Institute Conference, January 2011.2015-11-17
48 D. Vamvouka, S. I. Sfakiotakis, G. Alevizos and M. Galetakis, "Evaluating olive tree prunnings as a secondary fuel fluidized bed combustion - emissions and ash effects", in International Nordic Bioenergy Conference, January 2011.2015-11-17
49 I. Stavrakas, C. Anastasiadis, S Maurigiannakis, D. Triantis and Z.G. Agioutantis, "Permittivity variations on marble beams subjected to various loading levels", in 10th International Conference of the Slovenian Society for Non-Destructive Testing, “Application of Contemporary Non-Destructive Testing in Engineering”, September 2009.2015-11-16
50 L.K. Paganis, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis and S. Steiakakis, "Αn investigation of the mechanical behavior of fiber concrete and potential applications to the support of underground excavations", in 6th Panhellenic Conference on Geotechnics and Geoenvironmental Engineering, 29 September - 1 Octomber 2010. 2015-11-16
51 Z. Agioutantis, N. Gouveris, C. Steiakakis, P. Viopoulos and S. Maurigiannakis, "Thermomechanical simulation of monolithic concrete lining of an underground opening, in 9th HSTAM International Congress on Mechanics, 12-14 July 2010.2015-11-16
52 G. Deák, Ş. Deák, Z. Agioutantis and S. Mavrigiannakis, "Assessment of Rock Salt MicroProperties Using Pfc-2d Modeling", in Ecomining 2009, 4-5 September 2009, pp.126-134. 2015-11-16
53 Z. Agioutantis, P. Viopoulos, H. Papantoni and S. Maurigiannakis, "Numerical Modeling of Forepoling Applications in Tunnel Construction", in Ecomining 2007, 24-26 October 2007.2015-11-16
54 Z. Agioutantis, P. Viopoulos and S. Maurigiannakis, "Elastoplastic modeling of the chimney failure potential at the face of underground openings", in 11th ACUUS Conference: Underground Space: Expanding the Frontiers, 10-13 September 2007.2015-11-16
55 K. Kaklis, Z. Agioutantis, G. Alevizos and S. Maurigiannakis, "Microhardnesstesting of marbles and correlation with mechanical properties," in 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, 12-14 July 2007.2015-11-16
56 K. Kaklis, S. Maurigiannakis, Z. Agioutantis and C. Istantso, Investiation of theindirect tensile strength of transversely isotropic Dionysos marble using the three point bending test", in ICEM13, 1-6 July 2007.2015-11-16
57 T. Markopoulos, G. Triantafyllou and S. Mavrigiannakis, Composition of mortars of hydraulic lime that were produced by limestone raw material of Crete and control oftheir mechanic behavior", in 15ο Congress of Concrete, 25-27 October 2006, pp. 492-499.2015-11-16
58 N. Mitritsakis, I. Stavrakas, S. Maurigiannakis, C. Anastasiadis, D. Triantis andZ. Agioutantis, "Investigation and quantification of damage in geomaterials with the technique of Dielectric Spectroscopy", in 9th European Conference on Non-Destructive Testing, 25-29 September 2006.2015-11-16
59 I. Stavrakas, D. Triantis, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis, V. Saltas and S. Vallianatos, "Pressure Stimulated Currents along with mechanical properties in rocks", in International Congress, Advances in Mineral Resources Management andEnvironmental Geotechnology, 2004, pp. 733-738.2015-11-16
60 Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis and P. Maravelaki-Kalaitzaki, “Modeling the behavior of strengthening compounds on porous geomaterials”, in Proceedings of the 7th National Congress on Mechanics, 24-26 June 2004, pp. 138-143.2015-11-16
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...