Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 61-75 από 322 αποτελέσματα
61 G.Bartzas, K.Komnitsas, " Solid phase studies and geochemical modelling of low-cost permeable reactive barriers, " in 2010 6th Iinternational Conference on Instrumental Methods of Analysis – Modern Trends andApplications, doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.07.0242015-11-15
62 D.Zaharaki, K. Komnitsas,"Existing and emerging technologies for the treatment of olive oil mill wastewaters," in 3rd Amireg International Conference Proceedings: Assessing the Footprint of Resource Utilizationand Hazardous Waste Management, 2009.2015-11-15
63 G.nBasdanis, K. Komnitsas, D.Zaharaki, " Stabilisation of sulphidic talings using red mud," in Proceedings 1st International Conference on "Hazardous Waste Management", 2008.2015-11-15
64 D. Zaharaki, K. Komnitsas,"Effect of additives on the compressive strength of slag-based inorganic polymers," in Proceedings (on CD ROM) of 2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation, 2008.2015-11-15
65 K. Konialis, K. Komnitsas, Z. Agioutantis,"Rethinking capacity building,"in Proceedings 3rd InternationalConference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry, 2007, pp. 389-3962015-11-15
66 Zhu X., D. Li, K. Komnitsas," Development of an indicator based revegetation SDSS in areas affected by mining activities," in Proceedings 3rd International Conference on Sustainable Development Indicators in theMinerals Industry,2007, pp. 267-2742015-11-15
67 K.Valta, K. Komnitsas, M. Grossou-Valta," Sustainable Development Indicators for the Greek Industrial Minerals’ Sector, " in Proceedings 3rd International Conference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry, 2007, pp. 189-1962015-11-15
68 K. Modis, K. Komnitsas, " Optimum sampling density for the prediction of acid mine drainage in an underground sulphide mine," in Proceedings of International Mine Water Association Symposium(IMWA'07),May, pp. 99-103.2015-11-15
69 D. Zaharaki, K. Komnitsas, "Use of factorial design in environmental, geotechnical and waste management experimentation – a case study," in Proceedings of the International Workshop “Geoenvironment and Geotechnics” , 2005, pp. 261-2682015-11-15
70 K. Komnitsas, G. Bartzas, I. Paspaliari, "Hydraulic performance of laboratory PRBs for the decontamination of acidic mine waters," in Proceedings of the – 9th International Mine Water Association Congress(IMWA ’05),Sept, pp. 347-3542015-11-15
71 K. Komnitsas, G. Bartzas, I. Paspaliaris,"Evaluation of low cost materials for the decontamination of acidic leachates using permeable reactive barriers," in Proceedings of the International Conference on Sustainable PostMining land Management, 2004, pp. 161-1702015-11-15
72 G. Triantafyllou, K. Komnitsas, "Sustainability of the cement industry," in Conference proceedings (AMIREG '04), June, pp. 299-3042015-11-15
73 M. Cocard, A. Papafitsorou-Marti, H.G. Kahle, A. Geiger, A. Clive Banks, K. Damianidis, P.G. Drakopoulos, P. Exertier, R. Forsberg, X. Frantzis, A. Gidskehaug, E. Koutroulis, A. Maratos, A. Mavraeidopoulos, S.P. Mertikas, A.V. Olesen, F. Pantazoglou, A. Papadopoulos, E.C. Pavlis, P. Pesec, N. Spyridakis, I.N. Tziavos and G.S. Vergos, "Past and Future Airborne Laser Surveys over Greece", in 27th European Geophysical Society General Assembly, April 2002.2015-11-14
74 M. Cocard, A. Papafitsorou-Marti, H.G. Kahle, A. Geiger, A. Clive Banks, K. Damianidis, P.G. Drakopoulos, P. Exertier, R. Forsberg, X. Frantzis, A. Gidskehaug, E. Koutroulis, A. Maratos, A. Mavraeidopoulos, S.P. Mertikas, A.V. Olesen, F. Pantazoglou, A. Papadopoulos, E.C. Pavlis, P. Pesec, N. Spyridakis, I.N. Tziavos and G.S. Vergos, "Past and Future Airborne Laser Surveys over Greece", in 27th European Geophysical Society General Assembly, April 2002.2015-11-14
75 M. Cocard, A. Papafitsorou-Marti, H.G. Kahle, A. Geiger, A. Clive Banks, K. Damianidis, P.G. Drakopoulos, P. Exertier, R. Forsberg, X. Frantzis, A. Gidskehaug, E. Koutroulis, A. Maratos, A. Mavraeidopoulos, S.P. Mertikas, A.V. Olesen, F. Pantazoglou, A. Papadopoulos, E.C. Pavlis, P. Pesec, N. Spyridakis, I.N. Tziavos and G.S. Vergos, "Airborne Laser and Gravity Project for the Altimeter Calibration Site Gavdos", in 27th European Geophysical Society General Assembly, April 2002.2015-11-14
Pages: |1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 |8 |9 |10 |...