Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 333 αποτελέσματα
76 K. Konialis, K. Komnitsas, Z. Agioutantis,"Rethinking capacity building,"in Proceedings 3rd InternationalConference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry, 2007, pp. 389-3962015-11-15
77 Zhu X., D. Li, K. Komnitsas," Development of an indicator based revegetation SDSS in areas affected by mining activities," in Proceedings 3rd International Conference on Sustainable Development Indicators in theMinerals Industry,2007, pp. 267-2742015-11-15
78 K.Valta, K. Komnitsas, M. Grossou-Valta," Sustainable Development Indicators for the Greek Industrial Minerals’ Sector, " in Proceedings 3rd International Conference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry, 2007, pp. 189-1962015-11-15
79 K. Modis, K. Komnitsas, " Optimum sampling density for the prediction of acid mine drainage in an underground sulphide mine," in Proceedings of International Mine Water Association Symposium(IMWA'07),May, pp. 99-103.2015-11-15
80 D. Zaharaki, K. Komnitsas, "Use of factorial design in environmental, geotechnical and waste management experimentation – a case study," in Proceedings of the International Workshop “Geoenvironment and Geotechnics” , 2005, pp. 261-2682015-11-15
81 K. Komnitsas, G. Bartzas, I. Paspaliari, "Hydraulic performance of laboratory PRBs for the decontamination of acidic mine waters," in Proceedings of the – 9th International Mine Water Association Congress(IMWA ’05),Sept, pp. 347-3542015-11-15
82 K. Komnitsas, G. Bartzas, I. Paspaliaris,"Evaluation of low cost materials for the decontamination of acidic leachates using permeable reactive barriers," in Proceedings of the International Conference on Sustainable PostMining land Management, 2004, pp. 161-1702015-11-15
83 G. Triantafyllou, K. Komnitsas, "Sustainability of the cement industry," in Conference proceedings (AMIREG '04), June, pp. 299-3042015-11-15
84 M. Cocard, A. Papafitsorou-Marti, H.G. Kahle, A. Geiger, A. Clive Banks, K. Damianidis, P.G. Drakopoulos, P. Exertier, R. Forsberg, X. Frantzis, A. Gidskehaug, E. Koutroulis, A. Maratos, A. Mavraeidopoulos, S.P. Mertikas, A.V. Olesen, F. Pantazoglou, A. Papadopoulos, E.C. Pavlis, P. Pesec, N. Spyridakis, I.N. Tziavos and G.S. Vergos, "Past and Future Airborne Laser Surveys over Greece", in 27th European Geophysical Society General Assembly, April 2002.2015-11-14
85 M. Cocard, A. Papafitsorou-Marti, H.G. Kahle, A. Geiger, A. Clive Banks, K. Damianidis, P.G. Drakopoulos, P. Exertier, R. Forsberg, X. Frantzis, A. Gidskehaug, E. Koutroulis, A. Maratos, A. Mavraeidopoulos, S.P. Mertikas, A.V. Olesen, F. Pantazoglou, A. Papadopoulos, E.C. Pavlis, P. Pesec, N. Spyridakis, I.N. Tziavos and G.S. Vergos, "Past and Future Airborne Laser Surveys over Greece", in 27th European Geophysical Society General Assembly, April 2002.2015-11-14
86 M. Cocard, A. Papafitsorou-Marti, H.G. Kahle, A. Geiger, A. Clive Banks, K. Damianidis, P.G. Drakopoulos, P. Exertier, R. Forsberg, X. Frantzis, A. Gidskehaug, E. Koutroulis, A. Maratos, A. Mavraeidopoulos, S.P. Mertikas, A.V. Olesen, F. Pantazoglou, A. Papadopoulos, E.C. Pavlis, P. Pesec, N. Spyridakis, I.N. Tziavos and G.S. Vergos, "Airborne Laser and Gravity Project for the Altimeter Calibration Site Gavdos", in 27th European Geophysical Society General Assembly, April 2002.2015-11-14
87 M. Cocard, A. Papafitsorou-Marti, H.G. Kahle, A. Geiger, A. Clive Banks, K. Damianidis, P.G. Drakopoulos, P. Exertier, R. Forsberg, X. Frantzis, A. Gidskehaug, E. Koutroulis, A. Maratos, A. Mavraeidopoulos, S.P. Mertikas, A.V. Olesen, F. Pantazoglou, A. Papadopoulos, E.C. Pavlis, P. Pesec, N. Spyridakis, I.N. Tziavos and G.S. Vergos, "Past and Future Airborne Laser Surveys over Greece", in The Eleventh General Assembly of the WEGENER Project, June 2002.2015-11-14
88 E.C. Pavlis, K. Evans, B.D. Beckley, X. Frantzis, S.P. Mertikas, P. Milas and D. Paradissis, "OSTM/JASON-2 Cal/Val Results From The Eastern Mediterranean Altimeter Calibration Network - eMACnet", in EGU General Assembly, 19-24 April 2009.2015-11-14
89 K. Evans, E.C. Pavlis, P. Milas, D. Paradissis, B. Massinas and X. Frantzis, "The Eastern Mediterranean Altimeter Calibration Network - eMACnet: Anticipating JASON-3 and SWOT", in AGU Fall Meeting Abstracts, December 2010.2015-11-14
90 S.Groudev , I. Spasova, K. Komnitsas, I. Paspaliaris, P. Georgiev, M. Nicolova,"Factors and mechanismsaffecting seasonal bioremediation of contaminated leachates in a natural wetland," in Conference proceedings(AMIREG'04), June, pp. 525-529.2015-11-14
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...