Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 319 αποτελέσματα
76 S.Groudev , I. Spasova, K. Komnitsas, I. Paspaliaris, P. Georgiev, M. Nicolova,"Factors and mechanismsaffecting seasonal bioremediation of contaminated leachates in a natural wetland," in Conference proceedings(AMIREG'04), June, pp. 525-529.2015-11-14
77 M. Zilberchmidt, M. Shpirt, K. Komnitsas, I. Paspaliaris, "Environmental and economic potential of thermal treatment of high-sulfur coal wastes," in Conference Proceedings (SWEMP '02), October, pp. 507-514.2015-11-14
78 S.P. Mertikas, V. Zervakis, I. Tziavos, O.B. Andersen, X. Frantzis, A. Daskalakis, G.S. Vergos and D. Ampatzidis, "Analysis of Sea Level Trends with Altimetry Around the Coastal Zone of Gavdos Permanent Cal/Val Facility, in 7th Coastal Altimetry Workshop, Octomber 2013.2015-11-14
79 K. Komnitsas , C. Stouraiti, I. Paspaliaris, "Sulfur removal from coal beneficiation wastes," in Proceedings of the 7thConference on Environmental Science and Technology, 2001, pp. 452-4592015-11-14
80 I.G. Petrisor, K. Komnitsas, I. Lazar, A.Voicu, S. Dobrota, M. Stefanescu, M. Kuperberg, "Vegetative Cover for Phosphogypsum Dumps: A Romanian Field Study," in Proceedings of International Containment and Remediation Technology Conference and Exhibition, 2001.2015-11-14
81 S.N. Groudev , K. Komnitsas, I.I. Spasova, P.S. Georgiev," Bioremediation in situ of soils contaminated with radioactive elements," in 2000 5th International Symposium In Situ and On Site Bioremediation, doi: 10.1016/S0304-386X(00)00187-0 2015-11-14
82 S. Groudev , P. Georgiev, K. Komnitsas, I. Spasova, A. Angelov," Treatment of waters contaminated with radioactive elements and toxic heavy metals by a natural wetland," in Proc. International Conference on Wetlands and Remediation,1999,pp. 391-397.2015-11-14
83 D. Kolitsa , K. Komnitsas, I. Chalikia, " Use of water covers for the prevention of acid mine drainage generation," in 6th Conference of Environmental Science and Technology,Samos,Greece,1999.2015-11-14
84 M. Cambridge , C. Hallett, K. Komnitsas, "Selection of remedial actions in tailings disposal sites based on risk assessment studies: Two case studies," in Biohydrometallurgy and the Environment Toward the Mining of the 21st Century - Proceedings of the International Biohydrometallurgy Symposium, pp. 655–664, doi:10.1016/S1572-4409(99)80155-22015-11-14
85 S. Groudev, A. Kontopoulos, I. Spasova, K. Komnitsas, A. Angelov, P. Georgiev, "Ιn situ treatment of groundwater at Burgas Copper Mines, Bulgaria, by enhancing microbial sulphate reduction," in Proceedings of International Conference on Groundwaters Quality: Remediation and Protection, 1998, pp. 249-255.2015-11-14
86 A. Vafidis, N. Andronikidis, H. Hamdan, G. Kritikakis, N. Economou, G.Panagopoulos, S. Zanetidis, D. Merziotis, S. Pateras, E. Nikoforakis and J.P. Blais,"Rock characterization for the foundation of two water reservoirs usinggeophysical and borehole data", in EGE 2013.2015-11-13
87 S. Zannetidis, N. Economou, H. Hamdan, P. Nyktas, G. Kazakis, D. Ghosn,E. Remoundou and A. Vafidis, "Imaging sand dunes at Kedrodasos coastalarea, Crete, Greece", in 6th Congress of Balkan Geophysical Society, 3-6 October2011.2015-11-13
88 A. Vafidis, N. Economou and K. Dimitriadis, "Time varying zero-phasefiltering of GPR data for imaging pavement layers", in Proceedings of 73rd EAGEConference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011, 23-26 May 2011.2015-11-13
89 N. Economou and A. Vafidis, "GPR data time varying deconvolution by kurtosis maximization", in 13th International Conference on Ground Penetrating Radar, 21-25 June 2010. doi: 10.1109/ICGPR.2010.55501322015-11-13
90 Y. Mertzanides, N. Economou, H. Hamdan and A. Vafidis, "Imagingsea water intrusion in coastal areas", in Proceedings of the 12th InternationalCongress of the Geological Society of Greece, 19-22 May 2010.2015-11-13
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...