Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 91-105 από 333 αποτελέσματα
91 M. Zilberchmidt, M. Shpirt, K. Komnitsas, I. Paspaliaris, "Environmental and economic potential of thermal treatment of high-sulfur coal wastes," in Conference Proceedings (SWEMP '02), October, pp. 507-514.2015-11-14
92 S.P. Mertikas, V. Zervakis, I. Tziavos, O.B. Andersen, X. Frantzis, A. Daskalakis, G.S. Vergos and D. Ampatzidis, "Analysis of Sea Level Trends with Altimetry Around the Coastal Zone of Gavdos Permanent Cal/Val Facility, in 7th Coastal Altimetry Workshop, Octomber 2013.2015-11-14
93 K. Komnitsas , C. Stouraiti, I. Paspaliaris, "Sulfur removal from coal beneficiation wastes," in Proceedings of the 7thConference on Environmental Science and Technology, 2001, pp. 452-4592015-11-14
94 I.G. Petrisor, K. Komnitsas, I. Lazar, A.Voicu, S. Dobrota, M. Stefanescu, M. Kuperberg, "Vegetative Cover for Phosphogypsum Dumps: A Romanian Field Study," in Proceedings of International Containment and Remediation Technology Conference and Exhibition, 2001.2015-11-14
95 S.N. Groudev , K. Komnitsas, I.I. Spasova, P.S. Georgiev," Bioremediation in situ of soils contaminated with radioactive elements," in 2000 5th International Symposium In Situ and On Site Bioremediation, doi: 10.1016/S0304-386X(00)00187-0 2015-11-14
96 S. Groudev , P. Georgiev, K. Komnitsas, I. Spasova, A. Angelov," Treatment of waters contaminated with radioactive elements and toxic heavy metals by a natural wetland," in Proc. International Conference on Wetlands and Remediation,1999,pp. 391-397.2015-11-14
97 D. Kolitsa , K. Komnitsas, I. Chalikia, " Use of water covers for the prevention of acid mine drainage generation," in 6th Conference of Environmental Science and Technology,Samos,Greece,1999.2015-11-14
98 M. Cambridge , C. Hallett, K. Komnitsas, "Selection of remedial actions in tailings disposal sites based on risk assessment studies: Two case studies," in Biohydrometallurgy and the Environment Toward the Mining of the 21st Century - Proceedings of the International Biohydrometallurgy Symposium, pp. 655–664, doi:10.1016/S1572-4409(99)80155-22015-11-14
99 S. Groudev, A. Kontopoulos, I. Spasova, K. Komnitsas, A. Angelov, P. Georgiev, "Ιn situ treatment of groundwater at Burgas Copper Mines, Bulgaria, by enhancing microbial sulphate reduction," in Proceedings of International Conference on Groundwaters Quality: Remediation and Protection, 1998, pp. 249-255.2015-11-14
100 A. Vafidis, N. Andronikidis, H. Hamdan, G. Kritikakis, N. Economou, G.Panagopoulos, S. Zanetidis, D. Merziotis, S. Pateras, E. Nikoforakis and J.P. Blais,"Rock characterization for the foundation of two water reservoirs usinggeophysical and borehole data", in EGE 2013.2015-11-13
101 S. Zannetidis, N. Economou, H. Hamdan, P. Nyktas, G. Kazakis, D. Ghosn,E. Remoundou and A. Vafidis, "Imaging sand dunes at Kedrodasos coastalarea, Crete, Greece", in 6th Congress of Balkan Geophysical Society, 3-6 October2011.2015-11-13
102 A. Vafidis, N. Economou and K. Dimitriadis, "Time varying zero-phasefiltering of GPR data for imaging pavement layers", in Proceedings of 73rd EAGEConference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011, 23-26 May 2011.2015-11-13
103 N. Economou and A. Vafidis, "GPR data time varying deconvolution by kurtosis maximization", in 13th International Conference on Ground Penetrating Radar, 21-25 June 2010. doi: 10.1109/ICGPR.2010.55501322015-11-13
104 Y. Mertzanides, N. Economou, H. Hamdan and A. Vafidis, "Imagingsea water intrusion in coastal areas", in Proceedings of the 12th InternationalCongress of the Geological Society of Greece, 19-22 May 2010.2015-11-13
105 N. Economou, and A. Vafidis, "Spectral balancing of GPR data usingtime-variant bandwidth in t-f domain", in Proceedings of «Near Surface 2008» - the14th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics of theNear Surface Geoscience Division of EAGE, 15-17 September 2008.2015-11-13
Pages: |...2 |3 |4 |5 |6 | 7 |8 |9 |10 |11 |12 |...