Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Multi-parameter identification and control of turned surface textures

Petropoulos, George P, Vaxevanidis, Nikolaos M, Pandazaras C. N., Antoniadis Aristomenis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8FE67F83-F29E-40F1-9011-3AD81A48686D
Έτος 2006
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. P. Petropoulos, N. M. Vaxevanidis, C. N. Pandazaras and A. Antoniadis, "Multi-parameter identification and control of turned surface textures", Int. J. Adv. Manuf. Technol., vol. 29, no. 1, pp. 118-128, May 2006. doi:10.1007/s00170-004-2483-y https://doi.org/10.1007/s00170-004-2483-y
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A method for characterizing turned surface textures corresponding to varying cutting variables leading to differing profile shape is presented with emphasis on a global view of turning machinability parameters. Through a multi-parameter experimental analysis of turned steel specimens, several standardized parameters are developed. The ability of these parameters are tested to distinguish between different profiles in shape or to identify some particular features with respect to cutting factors. It is indicated that texture statistical functions and parameters are the most effective for relative discrimination and control. Based on the results of this study, new maps for turned surface control are developed. With regards to the variability of some of the parameters at different surface measuring sites, it is evident that the amount of scatter is lower when cutting factors offer regular chip formation.

Υπηρεσίες

Στατιστικά