Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διπλωματικές Εργασίες

Διπλωματικές Εργασίες που έχουν εκπονηθεί από προπτυχιακούς φοιτητές για την απόκτηση του διπλώματός τους.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 963 αποτελέσματα
1 Κωνσταντίνος Βασιλάκης, "Συσχέτιση των παραμέτρων του μετώπου και της μεθόδου εξόρυξης με την παραγωγικότητα και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου μεταλλεύματος σε υπόγεια ορυχεία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-16
2 Μυρτώ Σιμοπούλου, "Ορυκτολογική και φασματοσκοπική μελέτη χονδριτών μετεωριτών και η σημασία τους στην πιθανή εξόρυξη μεταλλευμάτων από αστεροειδείς. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-07-02
3 Γεώργιος Λόλας, "Απομόνωση και χαρακτηρισμός βιο-επιφανειοδραστικών ουσιών για χρήση σε τεχνολογίες ενισχυμένης ανάκτησης πετρελαίου. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-28
4 Μαρίνα Κλουκίνα, "Η εξέλιξη της γεωλογικής χαρτογράφησης στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-18
5 Ανδρέας Ξενοφώντος, "Σύνθεση και μηχανική αντοχή δομικών στοιχείων με χρήση αδρανών υλικών από την Κύπρο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-10
6 Άννα Πίσπα, "Γεωστατιστική ανάλυση της στάθμης των υπόγειων υδάτων στο υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-10
7 Κωνσταντίνος Μαντζαρέας, "Κινηματική προσομοίωση εξόρυξης - μεταφοράς σε επιφανειακή εκμετάλλευση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-06-06
8 Τρύφωνας Προκόπος, "Διερεύνηση εμπλουτισιμότητας και κατανομής κρίσιμων μετάλλων σε φωσφορίτες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-05-28
9 Σταύρος Σταυρόπουλος, "Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση εργαστηριακού διαχωρισμού διοξειδίου του άνθρακα από βιοαέριο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232024-05-09
10 Σταύρος Παρασκάκης, "Μελέτη διεργασιών ελαφρώς συμπιεστής μονοφασικής και πολυφασικής ροής σε ετερογενείς ταμιευτήρες Υ/Α", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 2024-04-23
11 Ιάσων Τσαγκάρης, "Μετρήσεις πυκνότητας αερίων υδρογονανθράκων με CO2 σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες και μελέτη της ακρίβειας πρόρρησής τους με κυβικές καταστατικές εξισώσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-04-22
12 Αλεξάνδρα Γκούτζου, "Εργαστηριακή διερεύνηση της δυνατότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε τσιμεντοκονιάματα με την προσθήκη ζεολίθων. ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
13 Νικολίνα-Τζωρτζίνα Θεοδωρίδου, "Κατανομή του φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών σε μπεντονίτη της Μήλου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
14 Πολυξένη-Χριστίνα Κομποτού, "Διερεύνηση συνθηκών παραγωγής μικρο-νανο βιοεξανθρακωμάτων από απόβλητα ελαιουργείου.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
15 Εμμανουέλα Παρτσαλάκη, "«Εκχύλιση με καρβοξυλικά οξέα μετάλλων στρατηγικής σημασίας από ιπτάμενη τέφρα Αγ. Δημητρίου Κοζάνης. Ανάλυση αποτελεσμάτων με μεθόδους στατιστικής προσομοίωσης»", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20242024-03-15
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...