Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Telecommunication circuits design and development using FPGAtechnology

Liodakis Georgios, Emmanuel I. Solanakis, Ioannis O. Vardiambasis, Adamidis, Georgios, Melina P. Ioannidou

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1C917599-B2E5-42D8-A395-1F4CE019E0B8
Έτος 2013
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. I. Solanakis, T. N. Kapetanakis, I. O. Vardiambasis, G. S. Liodakis, G.A. Adamidis, and Melina P. Ioannidou, "Telecommunication Circuits Design and Development Using FPGA Technology," in Proc.8th Intern. Conf. “New Horiz. in Ind., Busin. and Edu.”.(NHIBE 2013), Jan, pp. 153-158.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The wide application of FPGA chips becomes a trend in telecommunications and wireless communications era. FPGAs have been deployed in numerous fields of electronics engineering. Thus, the adoption of FPGAs in telecommunications curriculum it is necessity. This paper emphasizes on a collaborative approach to teach undergraduate state of the art telecommunications and wireless communications in the Broadband Communications & ElectroMagnetic Applications (BCEMA) Laboratory of the Department of Electronic Engineering (DoEE) of the Technological Educational Institute of Crete (TEIoC).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά