Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Teleworking through Optical Networks, Wireless Links, and PBX Technologies

Liodakis Georgios, Ioannis Vardiambasis , Zacharopoulos, V., Ioannis Kaliakatsos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/46C73129-5E93-4D55-9C4F-F27E18D7F700
Έτος 2005
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. Liodakis, I.O. Vardiambasis, V. Zacharopoulos, and I. Kaliakatsos. (2005, Mar.). Teleworking through Optical Networks, Wireless Links, and PBX Technologies. Presented at TELE-INFO 2005. [Online]. Available: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2005prague/papers/493-601.pdf
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

he development of teleworking relies heavily on telecommunications infrastructure. In particular,fiber optic networks for high speed networking and various wireless standards (IEEE 802.1x) lead to extensionsof fixed networks. Moreover, Private Branch Exchanges (PBXs) with the introduction of IP technology arebeing transformed to universal access platforms for corporations and organizations. In this paper, an overviewof these emerging telecommunication technologies and their deployment in Greece is presented. Emphasis isgiven to the implementation plans for the island of Crete, like the Metropolitan Area Networks (MANs)exploiting fiber optics and wireless communications, or the wireless hotspots for the tourism sector. Theseimplementations’ implications on teleworking development in Crete, is examined along with other issues, suchas regional development, prevention of out-migration from rural areas, and provision of telematic services.

Υπηρεσίες

Στατιστικά