Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναλογικός και ψηφιακός γεωλογικός χάρτης του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης, στις νότιες παρυφές των Λευκών Όρεων, ΝΔ Κρήτη

Manoutsoglou Emmanouil, Bizura, E, Spyrídonos, E

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/008462C3-C259-4779-831F-A6A9D0E84117
Έτος 2004
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ε. Bizura ,Ε. Manoutsoglou ,Ε. Spyridonos ," Αναλογικός και ψηφιακός γεωλογικός χάρτης του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης, στις νότιες παρυφές των Λευκών Όρεων, ΝΔ Κρήτη," στο 8ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας - Η χαρτογραφία του ευ ζην,2004,pp.459-468
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στις νοτιοδυτικές παρυφές των Λευκών Ορέων, στην επαρχία Σελίνου του Νομού Χα-νίων, βρίσκεται το μοναδικό σε ομορφιά Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, συνολικού μήκους7,5 χιλιομέτρων, του οποίου η νότια είσοδος απέχει 5 χιλιόμετρα από το παραθαλάσσιοχωριό της Σούγιας. Το φαράγγι αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4, τμήματης περιοχής NATURA 2000 Λευκών Ορέων με Κωδικό GR 4340008 (έκτασης 54.283ha) και έχει επίσης χαρακτηριστεί ως «Καταφύγιο Άγριας Ζωής» από το Υπουργείο Γε-ωργίας. Δομείται από τα μεταμορφωμένα ανθρακικά πετρώματα της Ενότητας του Τρυ-παλίου, τα οποία και διασχίζει, ενός σχηματισμού ηλικίας μέχρι Μέσου Τριαδικού. Τοφαράγγι αποτελεί μια ρηξιγενή ζώνη που διευθύνεται ΒΒΑ – ΝΝΔ, ακολουθώντας τηνγενική διεύθυνση των μεγάλων ρηγμάτων που διατρέχουν όλους τους, μεσοζωικής ηλικί-ας, σχηματισμούς της περιοχής. Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής υπάρχει μια πλη-θώρα τεκτονικών στοιχείων, έτσι ώστε μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το φαράγγι αυτόσαν ένα φυσικό εργαστήριο για την κατανόηση των εννοιών «ρήγμα» και «ρηξιγενήςζώνη».Στην εργασία αυτήν παρουσιάζονται αφ΄ ενός ο υπάρχων αναλογικός και αφ ΄εταίρουο ψηφιακός γεωλογικός χάρτης που κατασκευάστηκε για την περιοχή του φαραγγιού.Γίνονται συγκρίσεις και αναλύονται οι δυνατότητες ενός ψηφιακού χάρτη, που διευρύνειόχι μόνο τις απεικονιστικές αλλά και τις υπολογιστικές ανάγκες του χρήστη

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά