Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή της Αρχής «ο ρυπαίνων – πληρώνει» σε Υπόγειους Υδροφορείς υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας

Maria Efpraxia, Karatzas Giorgos, Theodosiou Nikolas, Latinopoulos, P

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/704F4EA2-0A74-4B51-AD6D-B7A905713EAA
Έτος 2007
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ν. Θεοδοσίου , Π. Λατινόπουλος , Γ. Καρατζάς και Ε. Μαριά. (2007, Ιουν.)Εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" σε υπόγειους υδροφορείς υπο συνθήκες αβεβαιότητας. 6° Εθν. Συν. ΕΕΔΥΠ, ολοκληρ. διαχ. υδατ. πόρ. με βάση τη λεκάνη απορροής. [Online]. σσ. 223-230. Available: http://www.academia.edu/5422289/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια διαδικασία στοχαστικής θεώρησης του προβλήματος της ρύπανσης ενός υπόγειου υδροφορέα με στόχο τον εντοπισμό των δραστηριοτήτων που ευθύνονται για το επεισόδιο που προκάλεσε τη ρύπανση, την απόδοση της περιβαλλοντικής ευθύνης και την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων – πληρώνει» βάσει των οδηγιών της ΕΕ. Η στοχαστική ανάλυση που διενεργείται χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της υδραυλικής αγωγιμότητας του υδροφορέα, μιας παραμέτρου που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα στα περισσότερα προβλήματα προσομοίωσης υπόγειων ροών. Η προσέγγιση αυτή καθιστά δυνατή την εκτίμηση της πιθανότητας μια δραστηριότητα που αποτελεί πιθανή πηγή ρύπανσης να βρίσκεται εντός της ζώνης σύλληψης της γεώτρησης στην οποία έχει παρατηρηθεί το επεισόδιο και ως εκ τούτου, και σε συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά που θα πρέπει επίσης να πληροί η υπό διερεύνηση δραστηριότητα, να θεωρηθεί ως υπεύθυνη και να της απαιτηθεί η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει προκαλέσει

Υπηρεσίες

Στατιστικά