Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η συμβολή του ασβέστου στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων

Manoutsoglou Emmanouil, George Triantafyllou

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/026D06EB-BEA7-40DC-8F17-4840241F3B74
Έτος 2004
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. Triantafyllou ,E. Manutsoglu ,"Η συμβολή του ασβέστου στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ," in 10th International Congress,2004,pp.246-253.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η άσβεστος είναι ένα προϊόν με πάρα πολλές χρήσεις. Οι κυριότερες περιλαμβάνουν τη χρήσηασβέστου στη μεταλλουργία, στην παραγωγή χαρτιού, γυαλιού, χρωμάτων και ζάχαρης, στον κλά-δο των κατασκευών και σε περιβαλλοντικές εφαρμογές. Στην εργασία αυτή γίνεται περιγραφή τωνσημαντικότερων χρήσεων της ασβέστου σε διεργασίες σχετικές με την προστασία του περιβάλλο-ντος. Το περιβάλλον αποτελεί τον τομέα διάθεσης των προϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής α-σβέστου με τις πιο σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η επεξεργασία του πόσιμου νερού, η επε-ξεργασία των αστικών λυμάτων, η συμβολή στην εξουδετέρωση όξινων απορροών και ηαποθείωση των καπναερίων αποτελούν τις κυριότερες περιβαλλοντικές εφαρμογές της ασβέστου.Εκτιμάται πως η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλ-λον την επόμενη δεκαετία, θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της παραγωγής της ασβέστου, ιδιαίτεραμετά και από την εφαρμογή των διαφόρων νομοθεσιών για το περιβάλλον τόσο σε εθνικό, όσο καισε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά