Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η συμβολή του ασβέστου στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων

Manoutsoglou Emmanouil, George Triantafyllou

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/026D06EB-BEA7-40DC-8F17-4840241F3B74-
Γλώσσαel-
Μέγεθος8 pagesen
ΤίτλοςΗ συμβολή του ασβέστου στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων el
ΔημιουργόςManoutsoglou Emmanouilen
ΔημιουργόςΜανουτσογλου Εμμανουηλel
ΔημιουργόςGeorge Triantafyllou en
ΠερίληψηΗ άσβεστος είναι ένα προϊόν με πάρα πολλές χρήσεις. Οι κυριότερες περιλαμβάνουν τη χρήση ασβέστου στη μεταλλουργία, στην παραγωγή χαρτιού, γυαλιού, χρωμάτων και ζάχαρης, στον κλά- δο των κατασκευών και σε περιβαλλοντικές εφαρμογές. Στην εργασία αυτή γίνεται περιγραφή των σημαντικότερων χρήσεων της ασβέστου σε διεργασίες σχετικές με την προστασία του περιβάλλο- ντος. Το περιβάλλον αποτελεί τον τομέα διάθεσης των προϊόντων της βιομηχανίας παραγωγής α- σβέστου με τις πιο σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η επεξεργασία του πόσιμου νερού, η επε- ξεργασία των αστικών λυμάτων, η συμβολή στην εξουδετέρωση όξινων απορροών και η αποθείωση των καπναερίων αποτελούν τις κυριότερες περιβαλλοντικές εφαρμογές της ασβέστου. Εκτιμάται πως η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλ- λον την επόμενη δεκαετία, θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της παραγωγής της ασβέστου, ιδιαίτερα μετά και από την εφαρμογή των διαφόρων νομοθεσιών για το περιβάλλον τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.el
ΤύποςΠλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριοel
ΤύποςConference Full Paperen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2015-10-31-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2004-
Θεματική ΚατηγορίαBalance of natureen
Θεματική ΚατηγορίαBiology--Ecologyen
Θεματική ΚατηγορίαBionomicsen
Θεματική ΚατηγορίαEcological processesen
Θεματική ΚατηγορίαEcological scienceen
Θεματική ΚατηγορίαEcological sciencesen
Θεματική ΚατηγορίαEnvironmenten
Θεματική ΚατηγορίαEnvironmental biologyen
Θεματική ΚατηγορίαOecologyen
Θεματική Κατηγορίαecologyen
Θεματική Κατηγορίαbalance of natureen
Θεματική Κατηγορίαbiology ecologyen
Θεματική Κατηγορίαbionomicsen
Θεματική Κατηγορίαecological processesen
Θεματική Κατηγορίαecological scienceen
Θεματική Κατηγορίαecological sciencesen
Θεματική Κατηγορίαenvironmenten
Θεματική Κατηγορίαenvironmental biologyen
Θεματική Κατηγορίαoecologyen
Βιβλιογραφική ΑναφοράG. Triantafyllou ,E. Manutsoglu ,"Η συμβολή του ασβέστου στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ," in 10th International Congress,2004,pp.246-253.el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά