Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση βιογενών ασβεστόλιθων απο την περιοχή Χαιρεθιάνα της δυτικής Κρήτης για την παραγωγή υδραυλικής άσβεστου

Manoutsoglou Emmanouil, Markopoulos, Theodore, Triantafyllou, Georg

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/A915852C-D0A7-4C76-AF57-A1FFC09CDD01-
Γλώσσαel-
Μέγεθος6 pagesen
ΤίτλοςΑξιολόγηση βιογενών ασβεστόλιθων απο την περιοχή Χαιρεθιάνα της δυτικής Κρήτης για την παραγωγή υδραυλικής άσβεστουel
ΔημιουργόςManoutsoglou Emmanouilen
ΔημιουργόςΜανουτσογλου Εμμανουηλel
ΔημιουργόςMarkopoulos, Theodoreen
ΔημιουργόςTriantafyllou, Georgen
ΠερίληψηΒιογενείς ασβεστόλιθοι από την περιοχή Χαιρεθιανά, Καστελίου Δ. Κρήτης αξιολογήθηκαν ως προς την καταλληλότητά τους για παρασκευή υδραυλικής ασβέστου. Δείγματα πετρωμάτων από τρεις διαφορετικούς ορίζοντες εξετάστηκαν ορυκτολογικά με περιθλασιμετρία ακτίνων – Χ (XRD), οπτική και ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) και χημικά με φασματοσκοπία ακτίνων – Χ φθορισμού (XRF) και με ασβεστιμετρία. Η ανάλυση των αρχικών δειγμάτων έδειξε ότι αυτά έχουν περιεκτικότητα σε ασβεστίτη που κυμαίνεται από 80% έως 84% και σε μικρότερες αναλογίες περιέ- χουν ιλλίτη, χαλαζία, αλβίτη και γκαιτίτη. Αντιπροσωπευτικά δείγματα συγκεκριμένης κοκκομετρίας από τους διαφορετικούς ορίζοντες, χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή υδραυλικής ασβέστου με- τά από έψηση για χρονικό διάστημα δώδεκα ωρών σε θερμοκρασία 900°C. Η ανάλυση των προϊό- ντων έψησης έδειξε ότι οι φάσεις που σχηματίστηκαν είναι κυρίως λαρνίτης, πορτλανδίτης, οξείδιο του ασβεστίου και σε μικρότερες αναλογίες απαντώνται χαλαζίας και αιματίτης. Η παρουσία της ασβεστοπυριτικής φάσης είναι σε όλα τα δείγματα σε ικανοποιητικά ποσοστά και δικαιολογείται από την ύπαρξη διατόμων και σπογγοβελονών που αποτελούνται από άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, στο αρχικό πέτρωμα. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις δομικές ασβέστους, τα προϊόντα έψησης των πετρωμάτων των τριών οριζόντων χαρακτηρίζονται ως υδραυλικές άσβεστοι χαμηλής, μέσης και υψηλής δραστικότητας.el
ΤύποςΠλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριοel
ΤύποςConference Full Paperen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2015-10-31-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2004-
Θεματική ΚατηγορίαCalciaen
Θεματική ΚατηγορίαCalcium oxideen
Θεματική ΚατηγορίαHydrated limeen
Θεματική ΚατηγορίαHydraulic limeen
Θεματική ΚατηγορίαQuicklimeen
Θεματική Κατηγορίαlimeen
Θεματική Κατηγορίαcalciaen
Θεματική Κατηγορίαcalcium oxideen
Θεματική Κατηγορίαhydrated limeen
Θεματική Κατηγορίαhydraulic limeen
Θεματική Κατηγορίαquicklimeen
Βιβλιογραφική ΑναφοράΤη. Markopoulos ,G. Triantafyllou ,E. Manutsoglu," Αξιολόγηση βιογενών ασβεστόλιθων απο την περιοχή Χαιρεθιάνα της δυτικής Κρήτης για την παραγωγή υδραυλικής άσβεστου," in 10th International Congress,2004,pp.28-33.el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά