Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Using integrated 3D geological modelling for planning artificial recharge of Karstic groundwater. Case study in the Enipefs river basin, Thessaly, Greece

Manoutsoglou Emmanouil, Spyrídonos, E, Andreadakis Emmanuel , Mariolakos ,D, Fountoúlis, Iōánnēs M., 1927-2007

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D5FE0807-8EA7-43D7-872B-E6BE1FCAF1F0
Έτος 2002
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. Spyridonos ,I. Fountoulis ,E. Andreadakis ,D. Mariolakos ,E. Manutsoglu ,"Using Integrated 3D geological modelling for planning artificial recharge of Karstic groundwater. Case study in the Enipefs River basin, Thessaly, Greece,"in 8th Annual conference of the International Association for Mathematical Geology,2002,pp.493-498.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

A pilot study for the artificial recharge of karstic aquifers in the basin of the Enipefs river inThessaly (Central Greece) is presented in this paper. The method of artificial recharge, basedon the storage of surplus water of the winter months in aquifers for consumption during thedry summer months is especially suited for karstic aquifers, due to their large water storagecapacity. The critical step in planning such measures is the delineation of the aquifer geometry,so that accurate estimates of the water volumes needed can be calculated. This wasaccomplished by employing 3D CAD techniques. Working with an integrated softwarepackage allowed us to combine all available information acquired before the start and duringthe project. The resulting geological model is the basis for the development of a groundwatermodel describing the interaction between the karstic and the adjacent porous aquifers.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά