Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-10 από 181 αποτελέσματα
1 C. Panou, L. Ragia, D. Dimelli and K. Mania, "An architecture for mobile outdoors augmented reality for cultural heritage," ISPRS Int. J. Geo-Inf., vol. 7, no 12, Nov. 2018. doi: 10.3390/ijgi71204632019-05-24
2 E. V. Marmaras and A. Wallace, "Residential tourism and economic migration: both sides of the same population movement on the Greek Islands of Cyclades in the turn of the Twenty-First Century," J. Knowl. Econ., vol. 9, no. 4, pp. 1477-1488, Dec. 2018. doi: 10.1007/s13132-016-0433-12019-05-23
3 D. P. Dimelli, "Planning settlements in the greek islands," Reg. Sci. Inq., vol. 0, no. 1, pp. 23-38, Jun. 2016.2018-10-26
4 C. Kapridaki and N.-P. Maravelaki, "TiO2-SiO2-PDMS nanocomposites with self-cleaning properties for stone protection and consolidation," Geol. Soc. Spec. Publ., vol. 416, no. 1, pp. 285-292, Mar. 2015. doi: 10.1144/SP416.62018-10-26
5 C. G. Karayannis, C. E. Chalioris, G. M. Angeli, N. A. Papadopoulos, M. J. Favvata and C. P. Providakis, "Experimental damage evaluation of reinforced concrete steel bars using piezoelectric sensors," Constr. Build. Mater., vol. 105, pp. 227-244, Feb. 2016. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.12.0192018-10-19
6 A. Valouma, A. Verganelaki, P. Maravelaki-Kalaitzaki and E. Gidarakos, "Chrysotile asbestos detoxification with a combined treatment of oxalic acid and silicates producing amorphous silica and biomaterial," J. Hazard. Mater., vol. 305, pp. 164-170, Mar. 2016. doi: 10.1016/j.jhazmat.2015.11.0362018-10-19
7 D. A. Kandilakis and M. Magiropoulos, "Robin boundary-value problems for quasilinear elliptic equations with subcritical and critical nonlinearities," Electron. J. Differ. Eq., vol. 100, pp. 1-10, Apr. 2016. 2018-10-16
8 M. Theodoridou, E. Charalambous, P. Maravelaki-Kalaitzaki and I. Ioannou, "Amelioration of crushed brick-Lime composites using nano-additives," Cement Concrete Comp., vol. 68, pp. 77-87, Apr. 2016. doi: 10.1016/j.cemconcomp.2016.02.0092018-10-16
9 M. Amenta, I. Karatasios, P. Maravelaki and V. Kilikoglou, "Monitoring of self-healing phenomena towards enhanced sustainability of historic mortars," Appl. Physics A- Mater., vol. 122, no. 5, May 2016. doi: 10.1007/s00339-016-0064-12018-10-15
10 M. E. Voutetaki, N. A. Papadopoulos, G. M. Angeli and C. P. Providakis, "Investigation of a new experimental method for damage assessment of RC beams failing in shear using piezoelectric transducers," Eng. Struct., vol 114, pp. 226-240, May 2016. doi: 10.1016/j.engstruct.2016.02.0142018-10-15
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...