Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 197 αποτελέσματα
1 C. Kapridaki, N. Xynidis, E. Vazgiouraki, N. Kallithrakas-Kontos and P.Maravelaki-Kalaitzaki, "Characterization of photoactive Fe-TiO2 lime coatings for building protection: the role of iron content," Materials, vol. 12, no. 11, Jun. 2019. doi: 10.3390/ma121118472020-06-01
2 M.E. Stavroulaki, "Dynamic Behavior of Aggregated Buildings With Different Floor Systems and Their Finite Element Modeling," Front. Built Environ., vol. 5, Nov. 2019. doi: 10.3389/fbuil.2019.001382020-04-06
3 K. Kapetanaki, C. Kapridaki and P.-N. Maravelaki, "Nano-Tio2 in hydraulic lime-metakaolin mortars for restoration projects: physicochemical and mechanical assessment," Buildings, vol. 9, no. 11, Nov. 2019. doi: 10.3390/buildings91102362020-04-06
4 M.E. Stavroulaki, G.A. Drosopoulos, E. Tavlopoulou, N. Skoutelis and G.E. Stavroulakis, "Investigation of the structural behaviour of a masonry castle by considering the actual damage," Int. J. Mason. Res. Innov., vol. 3, no. 1, Jan. 2018. doi: 10.1504/IJMRI.2018.0890462019-10-11
5 C.P. Providakis, S.E. Tsistrakis and E.V. Liarakos, "2-D statistical damage detection of concrete structures combining smart piezoelectric materials and scanning laser doppler vibrometry," SDHM Struct. Durab. Health Monit., vol. 12, no. 4, pp. 257-279, 2018. doi: 10.32604/sdhm.2018.046072019-10-07
6 K.N. Kaklis, S.P. Maurigiannakis, Z.G. Agioutantis and P. Maravelaki-Kalaitzaki, "Characterization of pozzolanic lime mortars used as filling material in shaped grooves for restoring member connections in ancient monuments," Int. J. Archit. Herit., vol. 12, no. 1, pp. 75-90, Nov. 2017. doi: 10.1080/15583058.2017.13773132019-10-07
7 G.A. Drosopoulos, K. Giannis, M.E. Stavroulaki and G.E. Stavroulakis, "Metamodeling-assisted numerical homogenization for masonry and cracked structures," J. Eng. Mech., vol. 144, no. 8, Aug. 2018. doi: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.00015002019-10-01
8 L. Ragia, F. Sarri and K. Mania, "Precise photorealistic visualization for restoration of historic buildings based on tacheometry data," J. Geogr. Syst., vol. 20, no. 2, pp. 115-137, Apr. 2018. doi: 10.1007/s10109-018-0267-42019-09-19
9 K. Bacharidis, F. Sarri, V. Paravolidakis, L. Ragia and M. Zervakis, "Fusing georeferenced and stereoscopic image data for 3D building Façade reconstruction," ISPRS Int. J. Geo-Inf., vol. 7, no. 4, Apr. 2018. doi: 10.3390/ijgi70401512019-09-18
10 C. Kapridaki, A. Verganelaki, P. Dimitriadou and P. Maravelaki-Kalaitzaki, "Conservation of monuments by a three-layered compatible treatment of TEOS-Nano-Calcium Oxalate consolidant and TEOS-PDMS-TiO 2 hydrophobic/photoactive hybrid nanomaterials," Materials, vol. 11, no. 5, Apr. 2018. doi: 10.3390/ma110506842019-09-17
11 D. Kolokotsa, V. Vagias, L. Fytraki and K. Oungrinis, "Energy analysis of zero energy schools: the case study of child’s asylum in Greece," Advances in Building Energy Research, vol. 13, no. 2, pp. 193-204, Jun. 2018. doi: 10.1080/17512549.2018.14886122019-09-10
12 C. Panou, L. Ragia, D. Dimelli and K. Mania, "An architecture for mobile outdoors augmented reality for cultural heritage," ISPRS Int. J. Geo-Inf., vol. 7, no 12, Nov. 2018. doi: 10.3390/ijgi71204632019-05-24
13 E. V. Marmaras and A. Wallace, "Residential tourism and economic migration: both sides of the same population movement on the Greek Islands of Cyclades in the turn of the Twenty-First Century," J. Knowl. Econ., vol. 9, no. 4, pp. 1477-1488, Dec. 2018. doi: 10.1007/s13132-016-0433-12019-05-23
14 C. Kapridaki and N.-P. Maravelaki, "TiO2-SiO2-PDMS nanocomposites with self-cleaning properties for stone protection and consolidation," Geol. Soc. Spec. Publ., vol. 416, no. 1, pp. 285-292, Mar. 2015. doi: 10.1144/SP416.62018-10-26
15 D. P. Dimelli, "Planning settlements in the greek islands," Reg. Sci. Inq., vol. 0, no. 1, pp. 23-38, Jun. 2016.2018-10-26
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...