Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 1-15 από 233 αποτελέσματα
1 F. Gherardi and P. N. Maravelaki, “Advances in the application of nanomaterials for natural stone conservation,” RILEM Tech. Lett., vol. 7, pp. 20–29, Aug. 2022, doi: 10.21809/rilemtechlett.2022.159.2024-04-23
2 B. Charalambidi, P. Koutsianitis, S. M. Motsa, G. Tairidis, A. Kasampali, G. Drosopoulos, M. Stavroulaki, and G. Stavroulakis, “Modelling, identification and structural damage investigation of the Neoria monument in Chania,” Dev. Built Environ., vol. 10, May. 2022, doi: 10.1016/j.dibe.2022.100069.2024-03-06
3 J. I. Alvarez, R. Veiga, S. Martínez-Ramírez, M. Secco, P. Faria, P. N. Maravelaki, M. Ramesh, I. Papayianni and J. Válek, “Correction to: RILEM TC 277-LHS report: a review on the mechanisms of setting and hardening of lime-based binding systems,” Mater. Struct., vol. 55, no. 2, Feb. 2022, doi: 10.1617/s11527-022-01905-z.2024-03-05
4 S. Tapkin, E. Tercan, S. M. Motsa, G. Drosopoulos, M. Stavroulaki, E. Maravelakis, and G. Stavroulakis, “Structural investigation of masonry arch bridges using various nonlinear finite-element models,” J. Bridge Eng., vol. 27, no. 7, July 2022, doi: 10.1061/(asce)be.1943-5592.0001870.2024-03-04
5 I. Michaloudis, K. Papachristopoulou, F. El-Zein, S. Pruciak, P.-N. Maravelaki and K. Kanamori, “(M)other tongue: the optic and haptic scale for restAURAtion works made of silica aerogel,” J. Sol-Gel Sci. Technol., vol. 106, no. 2, pp. 480–494, May 2023, doi: 10.1007/s10971-022-05987-7. 2024-02-29
6 V. Geropanta and E. M. Cornelio-Marí, “Inclusiveness and participation in the design of public spaces: her city and the challenge of the post-pandemic scenario,” Int. J. E-Plan. Res., vol. 11, no. 1, 2022, doi: 10.4018/ijepr.309380.2024-02-16
7 L. Triantis, “Normalising spatial vulnerability in the era of climate crisis? Private property, informality, and post-disaster planning in peri-urban east Attica/Greece,” Plan. Theory, vol. 22, no. 1, pp. 27-57, Feb. 2023, doi: 10.1177/14730952221098260.2024-02-08
8 C. Gryparis, T. Krasoudaki, and P.-N. Maravelaki, “Self-cleaning coatings for the protection of cementitious materials: the effect of carbon dot content on the enhancement of catalytic activity of TiO2,” Coatings, vol. 12, no. 5, Apr. 2022, doi: 10.3390/coatings12050587.2023-08-23
9 E. V. Liarakos and C. P. Providakis, “Concrete damage mapping combining laser scanning vibrometry, dynamic response modeling, and ordinary kriging regression,” Mat. Design Process. Comm., vol. 3, no. 2, Apr. 2021, doi: 10.1002/mdp2.153.2023-04-25
10 B. Santos, J. Gonçalves, A. M. Martins, M. T. Pérez-Cano, E. Mosquera-Adell, D. Dimelli, A. Lagarias, and P. G. Almeida, “GIS in architectural teaching and research: planning and heritage,” Educ. Sci., vol. 11, no. 6, June 2021, doi: 10.3390/educsci11060307.2023-04-19
11 P.-N. Maravelaki, A. Theologitis, M. Budak Unaler, C. Kapridaki, K. Kapetanaki, and J. Wright, “Characterization of ancient mortars from minoan city of Kommos in Crete,” Heritage, vol. 4, no. 4, pp. 3908–3918, Oct. 2021, doi: 10.3390/heritage4040214.2023-04-05
12 P.-N. Maravelaki, K. Kapetanaki, and D. Stefanakis, “TEOS-PDMS-calcium oxalate hydrophobic nanocomposite for protection and stone consolidation,” Heritage, vol. 4, no. 4, pp. 4068–4075, Oct. 2021, doi: 10.3390/heritage4040224.2023-04-04
13 A. Theologitis, C. Kapridaki, N. Kallithrakas-Kontos, P. Maravelaki-Kalaitzaki, and A. Fotiou, “Mortar and plaster analysis as a directive to the design of compatible restoration materials In Frangokastello (Crete),” Mediterr. Archaeol. Ar., vol. 21, no. 1, pp. 109-120, 2021, doi: 10.5281/zenodo.4284427.2023-03-07
14 J. I. Alvarez, R. Veiga, S. Martínez-Ramírez, M. Secco, P. Faria, P. N. Maravelaki, M. Ramesh, I. Papayianni, and J. Válek, “RILEM TC 277-LHS report: a review on the mechanisms of setting and hardening of lime-based binding systems,” Mater. Struct., vol. 54, no. 2, Mar. 2021, doi: 10.1617/s11527-021-01648-3.2023-02-13
15 D. Stefanakis, T. Krasoudaki, A.-I. Kaditis, A. Bakolas, and P.-N. Maravelaki, “Design of novel photocatalytic films for the protection of architectural surfaces via the incorporation of green photocatalysts,” Coatings, vol. 11, no. 8, Aug. 2021, doi: 10.3390/coatings11080934.2022-10-13
Pages: 1 |2 |3 |4 |5 |6 |...