Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Profilio selection using the Adelais multiobjective linear programming system

Zopounidis Konstantinos, Despotis, D. K, I. Kamaratou

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/48CE89BD-C872-432D-9AC7-153A5AA5DEA1
Έτος 1998
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C. Zopounidis, D. K. Despotis, and I. Kamaratou, "Profilio selection using the Adelais multiobjective linear programming system", Computat. Econ., vol. 11, no. 3, pp. 189-204, Jun. 1998. doi:10.1023/A:1008660309379 https://doi.org/10.1023/A:1008660309379
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The ADELAIS (Aide à la DEcision pour systèmes Linéaires multicritères par AIde à la Structuration des préférences), multiobjective linear programming system is proposed as a decision tool for the selection of stock portfolios. A portfolio selection model is developed and applied to a set of fifty two stocks from the Athens Stock Exchange for the two years period of 1989–1990. On the basis of this model, ADELAIS is used to design and evaluate alternative portfolios by considering a set of well known criteria such as return, price earnings ratio, volume of transactions and dividend yield. A final portfolio of maximal utility is obtained as an outcome of an interactive process of individual inter-alternative preference modelling.

Υπηρεσίες

Στατιστικά