Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 226-238 από 238 αποτελέσματα
226 Κ. Ν. Μπροκαλάκης, Κ. Π. Προβιδάκης και Σ. Θ. Μουγιάκος, "Εργαστηριακοί και άλλοι έλεγχοι για την εφαρμογή κανονισμών και προτύπων για την παραλαβή χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος σε τεχνικά έργα," παρουσιάστηκε στο 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2006.2015-10-18
227 C.P . Providakis, M.E. V outetaki, M.E.Stavroulaki .D.-P .N.Kontoni, ”FEM modeling of electromechanical impedance for the analysis of smart damping treatments," in 2005 Inter. Conf. on Computer, Inf. and Systems Sciences, pp.129-134.doi:10.1007/1-4020-5261-8_222015-10-18
228 C.P. Providakis, “On the use of singular boundary elements in fracture analysis of creeping cracked metallic components”, in 2002 6th Intern.l Conf. on Comput. Structures Technology,doi:10.4203/ccp.76.172015-10-18
229 C. P. Providakis and D. A. Sotiropoulos," Application of the boundary element method to the analysis of V-notched viscoplastic plates," in Proceedings of 19th International Conference on Boundary Elements, 1997, pp. 159- 168.2015-10-18
230 M.E. Stavroulaki, G.A. Drosopoulos, G.E. Stavroulakis, "Unilateral analysis and damage identification in masonry structures", in 2011 the Thirteenth Intern. Conf. on Civil, Struc. and Envir. Engineering Computing. doi:10.4203/ccp.96.612015-10-14
231 G. A. Drosopoulos.M. E. Stavroulaki,K. Giannis,L. Plymakis,G. E. Stavroulakis,P. Wriggers ,"Computational homogenization in masonry structures,"in 2014 Twelfth Inter.l Conf. on Comp. Structures Tech. ,doi:10.4203/ccp.106.2412015-10-14
232 M.E. Stavroulaki , B. Riveiro , G.A. Drosopoulos ,P. Arias , G.E. Stavroulakis.,"Integrated modeling and evaluation of masonry bridges using terrestrial photogrammetry,"in 2014 Twelfth Intern. Conf. on Comp.l Structures Technology.doi: 10.4203/ccp.106.2422015-10-14
233 M.E. Stavroulaki, V. B. Liarakos,"Parametric dynamic analysis of a masonry wall with lintels of reinforced concrete over the openings ,"in 2007 Thematic Conf. on Computational Meth. in Structural Dyn. and Earthquake Engi.,doi:10.13140/RG.2.1.3354.16052015-10-14
234 M.E. Stavroulaki, Ch.K. Amanatidou, "Seismic behaviour of an unreinforced masonry building with various floor systems", in 2008 Ninth Inter. Conf.e on Comp. Structures Tech. ,doi:10.4203/ccp.88.2362015-10-14
235 M. E. Stavroulaki,E. V. Liarakos ,"Parametric finite element analysis of masonry structures using different constitutive models ,"in 6th GRACM International Congress on Computational Mechanics,2008.2015-10-14
236 M.E. Stavroulaki,G. Bartoli,M. Betti,G. E. Stavroulakis ,"Strengthening of masonry using metal reinforcement. A parametric numerical investigation ," in 1st International Conference on Protection of Historical Buildings by Reversible Mixed Technologies, 2009 ,pp.1187-1193. 2015-10-13
237 A. G. Vouraki , B. M. Stavroulaki , C. Z. Agioutantis ,D. K. Van Balen,"Parametric study on the structural behavior of the western curtain of Chania,"in 2014 Intern. Conf. on Preservation, Maint. and Rehab. of Historical Buildings and Structures. doi:10.14575/gl/rehab2014/0462015-10-13
238 A. Panteli, C. Tsinaraki, L. Ragia, F. Kazasis and S. Christodoulakis, "Mobile multimedia event capturing and visualization (MOME)," in Fifth FTRA International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering, Loutraki, 2011, pp. 101-106. doi: 10.1109/MUE.2011.29.2015-10-04
Pages: |...11 |12 |13 |14 |15 | 16 |