Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 244 αποτελέσματα
16 D. Lampridou, P. Nomikou, M. Alexandri, D. Papanikolaou, C. Hübscher, T. Ioannou, P. Sorotou and L. Ragia, "Morphotectonic analysis between Crete and Kasos," in 3rd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, 2017, pp.142-150. doi: 10.5220/00063872014201502018-06-21
17 A. Kotsoni, D. Dimelli and L. Ragia, "Land use planning for sustainable development of coastal regions," in 3rd International Conference on Geographical Information Systems Theory, 2017, pp. 290-294. doi: 10.5220/00063708029002942018-06-04
18 D. Dimelli, "The development of public services allocation in the Athenians basin," presented at 6th International Conference Rights, Responsibilities and Equity in LandUse Planning, Belfast, Northern Ireland, 2012.2015-11-25
19 D. Dimelli, "The urban planning legislation in Greece: A history of 180 years," presented at 4th International Academic Conference on Planning, Law, and PropertyRights, Dortmund, Germany, 2010.2015-11-25
20 D. Dimelli, "The application of the new Greek Tourism Institutional Frame in Crete," presented at 3rd IRT International Scientific Conference, Integrated Relational Tourism - Territories and Development in the Mediterranean Area, Cairo, Egypt, 2009.2015-11-25
21 D. Dimelli, D. Vakalopoulos and M. Dimelli, "The Greek urban status as it has resulted from the planning laws through time," presented at 23rd Congress of the Association of European Schools of Planning, Liverpool, UK, 2009.2015-11-25
22 G. Tsouderos and D. Dimelli, "The urban sustainability's control in the Athens Basin," presented at International Making Cities Livable, Venice, Italy, 2005.2015-11-25
23 D. Dimelli, D. Vakalopoulos and M. Dimelli, "The need for the reform of the Greek planning system, through the new economic conditions," presented at AESOP / ACSP 5th Joint Congress 2013 Planning for Resilient Cities and Regions, Dublin, Ireland, 2013.2015-11-25
24 D. Dimelli, "The framework for land uses and its effect in the functional structure of Greek urban areas," presented at International Conference on “Changing Cities”: Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions, Skyros, Greece, 2013.2015-11-25
25 D. Dimelli, "The challenge of economic regeneration in small settlements of Greece," in 18th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society, 2013, pp. 901-907.2015-11-25
26 Δ. Διμέλλη, "Η αστική διάχυση στα Μεσόγεια Αττικής," στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2012.2015-11-25
27 D. Dimelli, D. Vakalopoulos and M. Dimelli, "The effect of land uses legislation in the functional status of the Greek urban tissue," in 26th Conference of Association of European Schools of Planning, 2012.2015-11-25
28 Δ. Διμέλλη, "Δίκτυα οικισμών στη νησιωτική Ελλάδα," στο 10ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο "Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής", 2012. 2015-11-25
29 E. Marmaras and D. Dimelli, "An approach to the development possibilities of small Greek settlements: the case of Chania’s region in Crete," in 9th World Congress of Regional Science Association International "Changing Spatial Patterns in a Globalising World", 2012.2015-11-25
30 G. Tsouderos and D. Dimelli, "Land uses: anything anywhere and anytime? Yes, but how thematically and where areally?," in 17th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society GeoMultimedia, 2012, pp. 1279-1284.2015-11-25
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...