Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 238 αποτελέσματα
16 G. Tsouderos and D. Dimelli, "The urban sustainability's control in the Athens Basin," presented at International Making Cities Livable, Venice, Italy, 2005.2015-11-25
17 D. Dimelli, D. Vakalopoulos and M. Dimelli, "The need for the reform of the Greek planning system, through the new economic conditions," presented at AESOP / ACSP 5th Joint Congress 2013 Planning for Resilient Cities and Regions, Dublin, Ireland, 2013.2015-11-25
18 D. Dimelli, "The framework for land uses and its effect in the functional structure of Greek urban areas," presented at International Conference on “Changing Cities”: Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions, Skyros, Greece, 2013.2015-11-25
19 D. Dimelli, "The challenge of economic regeneration in small settlements of Greece," in 18th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society, 2013, pp. 901-907.2015-11-25
20 Δ. Διμέλλη, "Η αστική διάχυση στα Μεσόγεια Αττικής," στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2012.2015-11-25
21 D. Dimelli, D. Vakalopoulos and M. Dimelli, "The effect of land uses legislation in the functional status of the Greek urban tissue," in 26th Conference of Association of European Schools of Planning, 2012.2015-11-25
22 Δ. Διμέλλη, "Δίκτυα οικισμών στη νησιωτική Ελλάδα," στο 10ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο "Οικονομική κρίση και πολιτικές ανάπτυξης και συνοχής", 2012. 2015-11-25
23 E. Marmaras and D. Dimelli, "An approach to the development possibilities of small Greek settlements: the case of Chania’s region in Crete," in 9th World Congress of Regional Science Association International "Changing Spatial Patterns in a Globalising World", 2012.2015-11-25
24 G. Tsouderos and D. Dimelli, "Land uses: anything anywhere and anytime? Yes, but how thematically and where areally?," in 17th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society GeoMultimedia, 2012, pp. 1279-1284.2015-11-25
25 D. Dimelli, "Changing suburban to urban," in 17th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society GeoMultimedia, 2012, pp. 101-107.2015-11-25
26 Ε. Μαρμαράς, Η. Γιαννίρης και Δ. Διμέλλη, "Εναλλακτικοί τρόποι οικιστικής/πολεοδομικής ανάπτυξης στον Ελλαδικό χώρο: η περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης," στο 17ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων «Το μέλλον του Αναπτυξιακού και Χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας», 2012, σσ. 71-82.2015-11-25
27 D. Dimelli, "The qualitative development of land use structures," in 16th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society, 2011, pp. 1007-1013.2015-11-25
28 Δ. Διμέλλη, "Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών," στο 9ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης "Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Κρίση: Διεθνής Εμπειρία και Ελλάδα", 2011.2015-11-25
29 Δ. Διμέλλη, "Η διερεύνηση της ανάπτυξης πολυκεντρικής δομής στο λεκανοπέδιο της Αθήνας," στο 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο "Επάγγελμα Αρχιτέκτων", 2011.2015-11-25
30 Δ. Διμέλλη, "Το δίκτυο των ορεινών οικισμών της Ελλάδας, Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών", στο 6ο Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσό-βιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Διεπιστημονικές Έρευνες, Μελέτες και Συμβολές, Έργα, Δρά-σεις, Στρατηγικές, Πολιτικές, Εφαρμογές, Προοπτικές, Δυνατότητες και Περιορισμοί», 2010.2015-11-25
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...