Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 238 αποτελέσματα
31 G. Tsouderos and D. Dimelli, "Seeking the best urban structure," in 15th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society, 2010, pp. 1245-1248.2015-11-25
32 Γ. Τσουδερός και Δ. Διμέλλη, "Η επίδραση του νομοθετικού πλαισίου χρήσεων γης στη λειτουργική δομή του αστικού χώρου," στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2009, σσ. 945-952. 2015-11-25
33 G. Tsouderos and D. Dimelli, "Land uses allocation as key to city’s environmental improvement," in 14th International Conference on Urban Planning and Regional Development, 2009, pp. 285-291.2015-11-25
34 D. Dimelli and K. Ioannidis, "Practice and theory in Greek urban design," in The 2009 Annual ARCC Spring Research Conference Leadership in Architectural Research Between Academia and the Profession, 2009.2015-11-25
35 D. Dimelli, "Land uses mixture evolution through time in Greece," in Impact Assessment of Land Use Changes Sustainability impact assessment and environmental technologies in sensitive regions of Humboldt University, 2008.2015-11-25
36 I. Tsouderos and D. Dimelli, "The caused by land uses allocation, circulatory flows and their influence in urban climate change," in Sustainability, Space And Social Justice, του UK-Ireland Planning Research Conference, 2008.2015-11-25
37 I. Tsouderos and D. Dimelli, "The influence of land uses allocation in city’s circulatory flows," in International Conference Ecocity World Summit, 2008. 2015-11-25
38 I. Tsouderos and D. Dimelli, "Urban planning versus real estate development in Attica," in REAL CORP 007 –To plan is not enough,, Strategies, Plans, Concepts, Projects and their successful implementation in Urban, Regional and Real Estate Development, 2007. pp. 333-340.2015-11-25
39 I. Tsouderos and D. Dimelli, "Areal continuity and thematic discontinuity in the cities re-composition," in Urban Futures, continuities and discontinuities of International Federation for Housing and Planning, 2005, pp. 28-29.2015-11-25
40 I. Tsouderos and D. Dimelli, "The functional maturation of the new regional communities centers," in International conference «Future Vision and Challenges for Urban Development» National Center for Housing and Building Research, 2004.2015-11-25
41 I. Tsouderos and D. Dimelli, "The activities allocation in basin of Athens, old and new centres," in ARQUITETURA 3000, p. 144.2015-11-25
42 I. Tsouderos, D. Dimelli and A. Dimitriadis, "The information and communication technologies impact in urban process", in CORP 2004 & Geomultimedia04, 2004, pp. 227-230.2015-11-25
43 I. Tsouderos, M. Voyatzaki and D. Dimelli, "Urban organicity," in The Planned City? ISUF Conference, 2003, pp. 989-995. 2015-11-25
44 M. Foukarakis, L. Ragia and S. Christodoulakis, "A digital library system for semantic spatial information extraction from images," in 1st International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, 2015, pp. 165-169. doi: 10.5220/00053659016501692015-11-25
45 S. Christodoulakis, M. Foukarakis, C. Tsinaraki, L. Ragia and E. Kanellidi, "Contextual geospatial picture understanding, management and visualization," in 11th International Conference on Advances in Mobile Computing and Multimedia, 2013, pp. 156-160. doi: 10.1145/2536853.25369382015-11-24
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...