Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 31-45 από 244 αποτελέσματα
31 D. Dimelli, "Changing suburban to urban," in 17th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society GeoMultimedia, 2012, pp. 101-107.2015-11-25
32 Ε. Μαρμαράς, Η. Γιαννίρης και Δ. Διμέλλη, "Εναλλακτικοί τρόποι οικιστικής/πολεοδομικής ανάπτυξης στον Ελλαδικό χώρο: η περίπτωση της περιφέρειας Κρήτης," στο 17ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων «Το μέλλον του Αναπτυξιακού και Χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας», 2012, σσ. 71-82.2015-11-25
33 D. Dimelli, "The qualitative development of land use structures," in 16th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society, 2011, pp. 1007-1013.2015-11-25
34 Δ. Διμέλλη, "Το δίκτυο των οικισμών της Ελλάδας. Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών," στο 9ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης "Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Κρίση: Διεθνής Εμπειρία και Ελλάδα", 2011.2015-11-25
35 Δ. Διμέλλη, "Η διερεύνηση της ανάπτυξης πολυκεντρικής δομής στο λεκανοπέδιο της Αθήνας," στο 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο "Επάγγελμα Αρχιτέκτων", 2011.2015-11-25
36 Δ. Διμέλλη, "Το δίκτυο των ορεινών οικισμών της Ελλάδας, Καταγραφή τάσεων και διαπίστωση προοπτικών", στο 6ο Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Εθνικού Μετσό-βιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών. Διεπιστημονικές Έρευνες, Μελέτες και Συμβολές, Έργα, Δρά-σεις, Στρατηγικές, Πολιτικές, Εφαρμογές, Προοπτικές, Δυνατότητες και Περιορισμοί», 2010.2015-11-25
37 G. Tsouderos and D. Dimelli, "Seeking the best urban structure," in 15th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society, 2010, pp. 1245-1248.2015-11-25
38 Γ. Τσουδερός και Δ. Διμέλλη, "Η επίδραση του νομοθετικού πλαισίου χρήσεων γης στη λειτουργική δομή του αστικού χώρου," στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2009, σσ. 945-952. 2015-11-25
39 G. Tsouderos and D. Dimelli, "Land uses allocation as key to city’s environmental improvement," in 14th International Conference on Urban Planning and Regional Development, 2009, pp. 285-291.2015-11-25
40 D. Dimelli and K. Ioannidis, "Practice and theory in Greek urban design," in The 2009 Annual ARCC Spring Research Conference Leadership in Architectural Research Between Academia and the Profession, 2009.2015-11-25
41 D. Dimelli, "Land uses mixture evolution through time in Greece," in Impact Assessment of Land Use Changes Sustainability impact assessment and environmental technologies in sensitive regions of Humboldt University, 2008.2015-11-25
42 I. Tsouderos and D. Dimelli, "The caused by land uses allocation, circulatory flows and their influence in urban climate change," in Sustainability, Space And Social Justice, του UK-Ireland Planning Research Conference, 2008.2015-11-25
43 I. Tsouderos and D. Dimelli, "The influence of land uses allocation in city’s circulatory flows," in International Conference Ecocity World Summit, 2008. 2015-11-25
44 I. Tsouderos and D. Dimelli, "Urban planning versus real estate development in Attica," in REAL CORP 007 –To plan is not enough,, Strategies, Plans, Concepts, Projects and their successful implementation in Urban, Regional and Real Estate Development, 2007. pp. 333-340.2015-11-25
45 I. Tsouderos and D. Dimelli, "Areal continuity and thematic discontinuity in the cities re-composition," in Urban Futures, continuities and discontinuities of International Federation for Housing and Planning, 2005, pp. 28-29.2015-11-25
Pages: |1 |2 | 3 |4 |5 |6 |7 |8 |...