Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 238 αποτελέσματα
46 S. Yiannoudes, “Exploring the application of the concept of the ‘virtual’ in the post-war avantgarde architecture”, presented at The Hybrid City Symposium, Athens, Greece, 2011.2015-11-18
47 E. Kaklidaki and S. Yiannoudes, “The virtual promise: building shells and forms of dwelling in OpenSim platform”, in 2013 International Conference on Extended Arts: From Virtual to Real. doi: 10.13140/2.1.2624.8645 2015-11-18
48 S. Yiannoudes, “Architecture as a time-based agent: examining the transformational potential of space from a social-technological perspective”, presented at International conference 'Time, Space and the Body', Oxford, United Kingdom, 2014.2015-11-18
49 S. Yiannoudes, “Exploring kinesthetic spatial experiences in the active room”, in 2006 2nd IET International Conference on Intelligent Environments, pp. 253-258. doi: 10.1049/cp:200607032015-11-18
50 S. Yiannoudes, “Identifying criteria for the design of affective and socially engaging kinetic architectural structures”, in 2007 3rd IET International Conference on Intelligent Environments, pp. 73-80. doi: 10.1049/cp:200703502015-11-18
51 S. Yiannoudes, “Formal criteria for the design of perceptually animate intelligent kinetic structures”, in 2008 4th IET International Conference on Intelligent Environments, pp. 1-7. doi: 10.1049/cp:200811122015-11-18
52 S. Yiannoudes, “An application of swarm robotics in architectural design”, in 2009 5th International Conference on Intelligent Environments, pp. 362-370. doi: 10.3233/978-1-60750-034-6-3622015-11-18
53 S. Yiannoudes, “The archigram vision in the context of intelligent environments and its current potential", in 2011 7th International Conference on Intelligent Environments, pp. 107-113. doi: 10.1109/IE.2011.162015-11-18
54 S. Yiannoudes, “From machines to machinic assemblages: a conceptual distinction between two kinds of adaptive computationally-driven architecture”, presented at International Conference: Rethinking the Human in Technology-Driven Architecture, Chania, Crete, 2011.2015-11-18
55 S. Yiannoudes, “Architecture in the field of ambient intelligence: towards a ‘Digital’ layer in buildings”, in Proceedings of the International Conference: Scaleless – Seamless. Performing a less Fragmented Architectural Education and Practice, 2012, pp. 333-345.2015-11-18
56 S. Yiannoudes, “Exploring users’ practices of appropriation of domestic space from a science and technology studies (STS) perspective”, in 2014 Architectural Design Conference – Contemporary Discussions and Design Methodologies in Architecture, pp. 425-434.2015-11-18
57 A. Karagianni, P. Parthenios and S. Yiannoudes, “Programmable ecosystems: empowering social interaction and eco-awareness through urban coastal environmental analysis", in 2015 International Conference on Changing Cities ΙΙ: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions, pp. 890-895.2015-11-18
58 K.-A. Oungrinis, N. Papamanolis, "Teaching enhanced and intelligent materiality: Developing innovation and performance,"presented at EAAE/ENHSA InternationalConference: Architectural Education and the Reality of the Ideal. Environmental Design for Innovation in the Post-crisis World, Thessaloniki, Greece, 2013.2015-11-17
59 K.-A. Oungrinis, "Implementation of kinetic systems in architecture: A classification of techniques and mechanisms appropriate for discreet building parts," presented at International Conference on Adaptation and Movement in Architecture, Toronto, USA, 2013.2015-11-17
60 K.-A Oungrinis, S. Kokkalis. (2013). Dynamic building program: A new method to produce building programs with the implementation of time relevant factors. Presented at International Conference on Adaptation and Movement in Architecture. [Online]. Available: http://www.researchgate.net/publication/280711832_Dynamic_Building_Program_A_new_method_to_produce_building_programs_with_the_implementation_of_time_relevant_factors2015-11-17
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...