Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 46-60 από 244 αποτελέσματα
46 I. Tsouderos and D. Dimelli, "The functional maturation of the new regional communities centers," in International conference «Future Vision and Challenges for Urban Development» National Center for Housing and Building Research, 2004.2015-11-25
47 I. Tsouderos and D. Dimelli, "The activities allocation in basin of Athens, old and new centres," in ARQUITETURA 3000, p. 144.2015-11-25
48 I. Tsouderos, D. Dimelli and A. Dimitriadis, "The information and communication technologies impact in urban process", in CORP 2004 & Geomultimedia04, 2004, pp. 227-230.2015-11-25
49 I. Tsouderos, M. Voyatzaki and D. Dimelli, "Urban organicity," in The Planned City? ISUF Conference, 2003, pp. 989-995. 2015-11-25
50 M. Foukarakis, L. Ragia and S. Christodoulakis, "A digital library system for semantic spatial information extraction from images," in 1st International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, 2015, pp. 165-169. doi: 10.5220/00053659016501692015-11-25
51 S. Christodoulakis, M. Foukarakis, C. Tsinaraki, L. Ragia and E. Kanellidi, "Contextual geospatial picture understanding, management and visualization," in 11th International Conference on Advances in Mobile Computing and Multimedia, 2013, pp. 156-160. doi: 10.1145/2536853.25369382015-11-24
52 S. Yiannoudes, “Exploring the application of the concept of the ‘virtual’ in the post-war avantgarde architecture”, presented at The Hybrid City Symposium, Athens, Greece, 2011.2015-11-18
53 E. Kaklidaki and S. Yiannoudes, “The virtual promise: building shells and forms of dwelling in OpenSim platform”, in 2013 International Conference on Extended Arts: From Virtual to Real. doi: 10.13140/2.1.2624.8645 2015-11-18
54 S. Yiannoudes, “Architecture as a time-based agent: examining the transformational potential of space from a social-technological perspective”, presented at International conference 'Time, Space and the Body', Oxford, United Kingdom, 2014.2015-11-18
55 S. Yiannoudes, “Exploring kinesthetic spatial experiences in the active room”, in 2006 2nd IET International Conference on Intelligent Environments, pp. 253-258. doi: 10.1049/cp:200607032015-11-18
56 S. Yiannoudes, “Identifying criteria for the design of affective and socially engaging kinetic architectural structures”, in 2007 3rd IET International Conference on Intelligent Environments, pp. 73-80. doi: 10.1049/cp:200703502015-11-18
57 S. Yiannoudes, “Formal criteria for the design of perceptually animate intelligent kinetic structures”, in 2008 4th IET International Conference on Intelligent Environments, pp. 1-7. doi: 10.1049/cp:200811122015-11-18
58 S. Yiannoudes, “An application of swarm robotics in architectural design”, in 2009 5th International Conference on Intelligent Environments, pp. 362-370. doi: 10.3233/978-1-60750-034-6-3622015-11-18
59 S. Yiannoudes, “The archigram vision in the context of intelligent environments and its current potential", in 2011 7th International Conference on Intelligent Environments, pp. 107-113. doi: 10.1109/IE.2011.162015-11-18
60 S. Yiannoudes, “From machines to machinic assemblages: a conceptual distinction between two kinds of adaptive computationally-driven architecture”, presented at International Conference: Rethinking the Human in Technology-Driven Architecture, Chania, Crete, 2011.2015-11-18
Pages: |1 |2 |3 | 4 |5 |6 |7 |8 |9 |...