Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη συλλογή της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Τελευταίες Υποβολές

 76-90 από 244 αποτελέσματα
76 K.-A. Oungrinis, M. Liapi, D. Linaraki, D. Mairopoulos, G. Voradaki, "Sensponsive design as a tool to address human comfort in habitable spacecraft modules," presented at 63rd International Astronautical Congress, Naples, Italy, 2012.2015-11-17
77 K.-A. Oungrinis, M. Liapi. (2011). Rethinking the human: An educational experiment on sensponsive architecture. Presented at EAAE/ENHSA InternationalConference: Rethinking the Human in Technology-Driven Architecture. [Online]. Available: http://www.researchgate.net/publication/280644478_Rethinking_the_Human_An_Educational_Experiment_on_Sensponsive_Architecture2015-11-17
78 K.-A. Oungrinis,, M. Liapi, D. Linaraki, G. Voradaki, "Sensponding assemblies as a tool to stimulate the senses and affect the emotions of an individual," presented at 18th European Congress of Psychiatry EPA 2010, Elsevier Masson, Paris, 2010.2015-11-17
79 M. Liapi, K. Oungrinis, "Empreinte Digitale": Smart materials re-invent the digital identity of architecture, presented at 5th EAAE/ ENHSA Architectural Theory Subgroup Workshop: SUR-FACE | ΕΠΙ-ΦΑΝΕΙΑ. Digital Materiality and the New Relation between Depth and Surface as a Challenge forArchitectural Education, Chania, Crete, Greece, 2010.2015-11-17
80 N. Papamanolis, K. Oungrinis, M. Liapi, "Climatic Sensponding Architecture. Methods for addressing the diverse climatic behavior in Greece for energy efficient buildings," presented at 3rd International Conference on Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment, Rhodes, Greece, 2010.2015-11-17
81 K. Oungrinis, N. Papamanolis. (2010). Contemporary Materials and Fabrication Techniques – A change in the way designers think. Presented at Educating Architects towards Innovative Architecture. [Online]. Available: http://www.researchgate.net/publication/280643040_Contemporary_Materials_and_Fabrication_Techniques__A_change_in_the_way_designers_think2015-11-17
82 N. Papamanolis, K.-Α. Oungrinis. (2010). The Influence of the Local Built Environment in the Teaching of Architectural Technology. The Example of Greece. Presented at ENHSA/EAAE 2010. Educating ArchitectsTowards Innovative Architecture. [Online]. Available: http://www.academia.edu/14715438/The_influence_of_the_local_built_environment_in_the_teaching_of_architectural_technology._The_example_of_Greece2015-11-17
83 K.-Α. Oungrinis. (2007). 'Sensponding' architecture: Towards a holistic approach to transformable design. Στο Διεθνές Συνέδριο Tectonics - Making Meaning. [Online]. Available: http://www.researchgate.net/publication/280642863_SENSPONDING_ARCHITECTURE_TOWARDS_A_HOLISTIC_APPROACH_TO_TRANSFORMABLE_DESIGN2015-11-17
84 K.-A. Oungrinis, M. Liapi, (2006). Spatial diagnosis as a means to design mediated spaces.Presented at 24th International eCAADe Conference on Education and Research in Computer-Aided Architectural Design. [Online]. Available: http://cumincad.architexturez.net/system/files/pdf/2006_420.content.pdf2015-11-17
85 Κ. Α. Oungrinis, Μ. Liapi, M. (2006), Floating limits: Active transformability in architecture and its effects on the notions of 'limit' and 'transparency'. Στο Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική: Όρια και Προκλήσεις . [Οnline]. Available: http://www.researchgate.net/publication/280641496_'FLOATING'_LIMITS_-ACTIVE_TRANSFORMABILITY_IN_ARCHITECTURE_AND_ITS_EFFECTS_ON_THE_NOTIONS_OF_'LIMIT'_AND_'TRANSPARENCY'2015-11-17
86 K.-A. Oungrinis, M. Liapi, "The transmutation of the architectural synthesis. Morphing procedures through the adaptation of information technology," in International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, 2003, pp. 377-381. doi: 10.1142/9789812704658_0083 2015-11-17
87 Ουγγρίνης, Α., "Οι τόποι των στάσεων ενός διανυσματικού 'εκτατικού'συστήματος αστικής κινητικής εκτόνωσης. ∆ίκτυα, ροές και κόμβοι," στο ∆ιεθνέςΣυνέδριο Συστήματα Τραμ και Επιφανειακού Μετρό, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα, 2003.2015-11-17
88 P. Parthenios, "From having and Idea to having a Design.Two Approaches for the Conceptual Design Process and the Affordances of Media and Tools," Presented at Third International Conference on Design Computing and Cognition – DCC08, Atlanta, US, 2008.2015-11-17
89 P. Parthenios. (2012). Visualizing the main monuments of Crete through an abstractinteractive 3D model. Presented at EVA2012 Electronic Visualization and the Arts.[Online]. Available: http://ewic.bcs.org/upload/pdf/ewic_ev12_s9paper2.pdf2015-11-17
90 P. Parthenios. (2008). Analog vs Digital : Why_Bother? The role of Critical Points for Change (CPC) in the conceptual design process. Presented at First International Conference on Critical Digital : What Matters(s)?. [Online]. Available: http://www.parthenios.com/pdf/research/2008-analog-vs-digital-why-bother-the-role-of-critical-points-for-change-(CPC)-in-the-conceptual-design-process.pdf2015-11-17
Pages: |1 |2 |3 |4 |5 | 6 |7 |8 |9 |10 |11 |...