Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Development of a statistical tool for the estimation of riverbank erosion probability

Varouchakis Emmanouil, Giannakis Georgios, Lilli Maria, Nikolaidis Nikolaos, Karatzas Giorgos, Ioannidou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DC333A15-E009-4C3A-BFE6-003E164C6A85
Έτος 2015
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. A. Varouchakis, G. V. Giannakis, M. A. Lilli, E. Ioannidou, N. P. Nikolaidis and G. P. Karatzas, "Development of a statistical tool for the estimation of riverbank erosion probability", SOIL Discuss, vo. 2, pp.647–674, 2015, doi:10.5194/soild-2-647-2015 https://doi.org/10.5194/soild-2-647-2015
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Riverbank erosion affects river morphology and local habitat and results in riparian landloss, property and infrastructure damage, and ultimately flood defence weakening. Animportant issue concerning riverbank erosion is the identification of the vulnerable ar-5 eas in order to predict river changes and assist stream management/restoration. Anapproach to predict vulnerable to erosion areas is to quantify the erosion probability byidentifying the underlying relations between riverbank erosion and geomorphologicalor hydrological variables that prevent or stimulate erosion. In the present work, a combineddeterministic and statistical methodology is proposed to predict the probability10 of presence or absence of erosion in a river section. A physically based model determinesthe vulnerable to erosion locations by quantifying the potential eroded area.The derived results are used to determine validation locations for the statistical toolperformance evaluation. The statistical tool is based on a series of independent localvariables and employs the Logistic Regression methodology. It is developed in two15 forms, Logistic Regression and Locally Weighted Logistic Regression, which both deliveruseful and accurate results. The second form though provides the most accurateresults as it validates the presence or absence of erosion at all validation locations.The proposed methodology is easy to use, accurate and can be applied to any regionand river.

Υπηρεσίες

Στατιστικά