Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

A sub-optimal viterbi-like search for linear dynamic models classification

Oikonomidis Dimitrios, Diakoloukas Vasilis, Digalakis Vasilis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0DD690B7-99CD-482F-92F7-8362921416EF
Έτος 2007
Τύπος Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Oikonomidis, V. Diakoloukas and V. Digalakis, "A sub-optimal viterbi-like search for linear dynamic models classification," presented at 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Antwerp, Belgium, 2007
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This paper describes a Viterbi-like decoding algorithm appliedon segment-models based on linear dynamic systems (LDMs).LDMs are a promising acoustic modeling scheme which can alleviateseveral of the limitations of the popular Hidden MarkovModels (HMMs). There are several implementations of LDMsthat can be found in the literature. For our decoding experimentswe consider general identifiable forms of LDMs which allowincreased state space dimensionality and relax most of the constraintsfound in other approaches. Results on the AURORA2database show that our decoding scheme significantly outperformsstandard HMMs, particularly under significant noise levels.

Υπηρεσίες

Στατιστικά