Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Valence, arousal, dominance sstimation for English, German, Greek, Portuguese and Spanish lexica using semantic models

Koutsakis Polychronis, Palogiannidi ,E, Potamianos Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/42E63FAD-9FD9-49AC-9C44-4DEE702628CD
Έτος 2015
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. Palogiannidi, E. Iosif, P. Koutsakis ,A. Potamianos, "Valence, arousal, dominance estimation for English, German, Greek, Portuguese and Spanish lexica using semantic models", in Interspeech Computational Paralinguistics ChallengE,2015.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μη διαθέσιμο για την επιλεγμένη γλώσσα

Υπηρεσίες

Στατιστικά