Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Stress analysis of multiply fractured porous rocks

Liolios Pantelis, Exadaktylos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3F399DB9-88A9-4D1F-8D6A-7804AA20D6FA
Έτος 2007
Τύπος Κεφάλαιο σε Βιβλίο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά P. Liolios and G. Exadaktylos, "Stress analysis of multiply fractured porous rocks," in Bifurcations, instabilities, degradation in geomechanics, G. Exadaktylos and I. G. Vardoulakis, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007, pp. 431-461. https://doi.org/10.1007/978-3-540-49342-6_20
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The present work is essentially a continuation of a previous study (Liolios and Exadaktylos, 2006) aiming at the investigation of the stress-deformation state of a porous body under the influence of mechanical and fluid flow fields, in the regions where stress singularities (e.g. cracks, thin strip inclusions, holes etc.) exist. For the solution of the problem the theories of complex variables and Cauchy-type singular integral equations are employed, since these methods are the most suitable for the calculation of the Stress Intensity Factors (SIFs) at crack tips. A fast solver has been developed for the stress analysis of multiply fractured porous media.

Υπηρεσίες

Στατιστικά