Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

An FPGA-based real-time system for 3D stereo matching, combining absolute differences and census with aggregation and belief propagation

Papadimitriou Kyprianos, Thomas Sotirios, Dollas Apostolos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E9939BB8-71AE-4F2C-A644-64119A420CCE
Έτος 2013
Τύπος Κεφάλαιο σε Βιβλίο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Papadimitriou, S. Thomas and A. Dollas, "An FPGA-based real-time System for 3D stereo matching, combining absolute differences and census with aggregation and belief propagation," in VLSI-SoC: At the Crossroads of Emerging Trends, Springer, vol. 461, IFIP Advances in Information and Communication Technology, Orailoglu A., Ugurdag H., Silveira L., Margala M., Reis R., Eds., Germany: Springer, 2013. pp. 168-187. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23799-2_8
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The implementation of 3D stereo matching in real time isan important problem for many vision applications and algorithms. Thecurrent work, extending previous results by the same authors, presentsin detail an architecture which combines the methods of Absolute Differences,Census, and Belief Propagation in an integrated architecture suitablefor implementation with Field Programmable Gate Array (FPGA)logic. Emphasis on the present work is placed on the justification of dimensioningthe system, as well as detailed design and testing informationfor a fully placed and routed design to process 87 frames per sec (fps)in 1920 × 1200 resolution, and a fully implemented design for 400 × 320which runs up to 1570 fps.

Υπηρεσίες

Στατιστικά