Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογές της τηλεπισκόπησης στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι

Papamanolis Nikolaos, Μπιζόπουλος Α., Παπαδόπουλος Ι.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7F5F4A8D-0F6F-4451-88BA-FEEAEFEB7B63
Έτος 1990
Τύπος Σύντομη Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παπαμανώλης Ν., Παπαδόπουλος Ι., Μπιζόπουλος Α., "Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στα Πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προστασίας των Καλλιεργειών από το Χαλάζι," στο 1ο Ελληνικό Συνέδριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, Αθήνα, Ελλάδα, 1990.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μη διαθέσιμο για την επιλεγμένη γλώσσα

Υπηρεσίες

Στατιστικά