Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο Βραχύχρονος αερισμός ως παράγων θερμικών απωλειών σε κτίριαστην Ελλάδα

Papamanolis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/748FC563-63EC-480F-94B6-C48DFF755F29
Έτος 2002
Τύπος Σύντομη Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ν. Παπαμανώλης. (2002,Νοέμβριος). Ο Βραχύχρονος Αερισμός ως Παράγων Θερμικών Απωλειών σε κτίρια στην Ελλάδα. 7ο Εθνικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. [Online]. Διαθέσιμο: http://www.eng.auth.gr/IHT/A%20Tomos/A03%20-%20eksikonomish%20energias-bioklimatikh/11-Papamanwlis_O%20BRAXYXRONOS%20AERISMOS.pdf
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία µελετά το φαινόµενο του βραχύχρονου αερισµού δια µέσου µεγάλων ανοιγµάτωνκαι τις συνέπειες του στις ανταλλαγές θερµικής ενέργειας στα κτίρια. Η µελέτη βασίζεταιστην εφαρµογή ενός θεωρητικού µοντέλου και στα ευρήµατα σχετικών πειραµάτων που έγι-ναν υπό ελεγχόµενες (σε ειδικούς θαλάµους) και υπό πραγµατικές συνθήκες. Τα συµπερά-σµατα λαµβάνουν υπόψη τα κλιµατικά, αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά δεδοµένα πουισχύουν για τα κτίρια στην Ελλάδα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά