Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

An interactive tool for designing complex robot motion patterns

Pierris, G., Lagoudakis Michael

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FDB7FD8D-D16E-4C76-BABF-C0E019A65736
Έτος 2009
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά G. Pierris and M. G. Lagoudakis, “An interactive tool for designing complex robot motion patterns,” in 2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 4013–4018. doi: 10.1109/ROBOT.2009.5152877 https://doi.org/10.1109/ROBOT.2009.5152877
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Low-cost robots with a large number of degrees of freedom are becoming increasingly popular, nevertheless their programming is still a domain for experts. This paper introduces the Kouretes Motion Editor (KME), a freely-available interactive software tool for designing complex motion patterns on robots with many degrees of freedom using intuitive means. KME allows for a TCP/IP connection to a real or simulated robot, over which various robot poses can be communicated to or from the robot and manipulated locally using the KME graphical user interface. This portability and flexibility enables the user to work under different modes, with different robots, using different host machines. KME is originally designed for the Aldebaran Nao humanoid robot which features a total of 21 degrees of freedom, but can be easily customized for other robots. KME has been employed successfully by Kouretes, the RoboCup team of the Technical University of Crete, for designing various special actions at the RoboCup 2008 competition (Standard Platform League).

Υπηρεσίες

Στατιστικά