Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Validating business requirements using MAS analysis models

Mitakidis Nektarios, Spanoudakis Nikolaos I., Delias Pavlos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4104138A-C946-425E-9A1D-E49C8425AD49
Έτος 2015
Τύπος Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Mitakidis, P. Delias and N. Spanoudakis, "Validating Business Requirements Using MAS Analysis Models", in 14th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, 4-8 May 2015.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

This paper presents a method aimed to assist an engineer intransforming agent roles models to a process model, compliantwith the XML Process Definition Language (XPDL) portablestandard. This method bridges the gap between software engineersand the business world by allowing a Multi-Agent System (MAS)analysis model, such as the Gaia or ASEME Methodologies rolemodels, to be represented as a business process model. Thus, onone hand, the software engineer can employ available tools tovalidate specific properties of the modeled system even before itsfinal implementation, and, on the other hand, a business partnerhas greater potential to comprehend the system being modeled.The method includes a tool for aiding the engineer in thetransformation process. This tool uses a recursive algorithm forautomating the transformation process and guides the user todynamically integrate two or more agent roles in a process modelwith multiple pools. The tool usage is demonstrated through arunning example, based on a real world project. Simulations ofthe defined agent roles can be used to a) validate the systemrequirements and b) determine how it could scale. This way,developers and managers can configure processes’ parameters andidentify and resolve risks early in their project.

Υπηρεσίες

Στατιστικά