Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Assessment of integrated PV shading systems for energy savings and interior comfort conditions in Mediterranean countries

Papamanolis Nikolaos, Mandalaki Maria, Tsoutsos Theocharis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1C81E9B1-3954-45FD-9E5B-3849B62AC13D
Έτος 2013
Τύπος Σύντομη Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά M. Mandalaki, T. Tsoutsos, N. Papamanolis. (2013,jUNE). Assessment of integrated PV shading systems for energy savings and interior comfort conditions in Mediterranean countries. Presented at AIVC 201. [Online]. Available: http://www.aivc.org/sites/default/files/199.full_.pdf
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Fixed shading systems are saving energy by reducing the cooling loads of the space theyshade, but can be a source of energy losses due to the increased need of daylight that they create. Aimof this paper is the comparative assessment of different typologies of buildings' shading systems withintegrated photovoltaics. The assessment is focused on their energy efficiency and degree of internalvisual comfort conditions that they can ensure. The purpose of the comparison is to optimize thecombination of shading systems and their integrated solar cells. Especially for office units, due to thespecific demands for visual comfort and the increased needs for quality lighting, balancing the abovementioned facts is more crucial.Shading systems are grouped and studied according to their energy savings (production andreduction of cooling loads) and to the quality of the visual interior environment. For the study computersimulations are used for the energy loads (needs/production) and both computer simulation andexperimental physical models are used for the daylighting assessment. Moreover, through this research,the effect of specific geometrical characteristic of the photovoltaic modules installed is analyzed inrelation to the energy produced and to the resulting visual conditions.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά