Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη των διεργασιών που εμπλέκονται στην απομάκρυνση του αζώτου σε τεχνητούς υγροβιότοπους

Stasinou Niovi-Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0966E931-E105-4EAD-9A08-A7CA4B8CFDFC
Έτος 2015
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νιόβη-Χριστίνα Στασινού, "Μελέτη των διεργασιών που εμπλέκονται στην απομάκρυνση του αζώτου σε τεχνητούς υγροβιότοπους", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2015 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.60771
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διερευνά τις διεργασίες που εμπλέκονται στην απομάκρυνση του αζώτου σε τεχνητούς υγροβιότοπους. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν έξι τεχνητοί υγροβιότοποι υποεπιφανειακής ροής μικρής κλίμακας στους οποίους έγινε φύτευση ανά δύο με τα είδη Typha latifolia και Phragmites communis ενώ δυο παρέμειναν κενοί από βλάστηση. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των υγροβιότοπων και ειδικότερα του είδους της βλάστησης, χρησιμοποιείται συνθετικό απόβλητο εμπλουτισμένο με ουρία (0,1mg/L). Οι χημικές αναλύσεις αφορούν την παρακολούθηση της συγκέντρωσης του ΝΗ4+-Ν, ΝΟ3-Ν, TKN, COD και της ουρίας. Πρόσθετα, και σε μηνιαία βάση πραγματοποιούνται αναλύσεις μοριακής βιολογίας για την παρακολούθηση της αφθονίας των λειτουργικών γονιδίων που εμπλέκονται στην απομάκρυνση του αζώτου, όπως τα amoA, nirΚ, nirS, και nosZ μετά από εξαγωγή DNA μικροοργανισμών από το υπόστρωμα των υγροβιότοπων. Εκτιμάται ότι οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία θα βελτιώσουν την διαθέσιμη γνώση σχετικά με τους μηχανισμούς που καθορίζουν το γίγνεσθαι του αζώτου στους τεχνητούς υγροβιότοπους και θα συνεισφέρουν στην βελτιστοποίηση του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά