Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Use of water covers for the prevention of acid mine drainage generation

Kolitsa D., Komnitsas Konstantinos, Chalikia I.

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/32F2C65D-04C1-4181-9D2E-F62A07DB57F9
Έτος 1999
Τύπος Σύντομη Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Kolitsa , K. Komnitsas, I. Chalikia, " Use of water covers for the prevention of acid mine drainage generation," in 6th Conference of Environmental Science and Technology,Samos,Greece,1999.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The present paper is focused on the study of the use of water covers over reactivesulphidic tailings from Lavrion, in order to mitigate the environmental impactsassociated with the production of acid mine drainage. The experimental tests werecarried out in laboratory columns, where a layer of tailings was covered with a layerof water, sea water and acidic solution. The quality of the water cover as well as thequality of the pore water within the tailings mass was monitored, by measuringseveral critical parameters, over an eight month period. Finally, the performance ofeach water cover was compared to the environmental behaviour of the tailings underreal climatic conditions.

Υπηρεσίες

Στατιστικά