Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Treatment of waters contaminated with radioactive elements and toxic heavy metals by a natural wetland

Groudev Stoyan Nicolov, Georgiev Plamen, Komnitsas Konstantinos, Spasova Irena , Angelov Anatoliy

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/94673987-D90E-4959-9B91-69367729864A
Έτος 1999
Τύπος Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά S. Groudev , P. Georgiev, K. Komnitsas, I. Spasova, A. Angelov," Treatment of waters contaminated with radioactive elements and toxic heavy metals by a natural wetland," in Proc. International Conference on Wetlands and Remediation,1999,pp. 391-397.
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In the Vromos Bay area, Southeastern Bulgaria, near the Black Sea coast, drainage waters from flotation tailings ponds and piles of low-grade polymetallic ores are heavily contaminated with radioactive elements (U, Ra, Th) and some toxic heavy metals (mainly Cu, Cd, Pb, Mn). Some of these waters were treated by a natural wetland characterized by a plant community in which Phragmites communis was the dominant species. Different species of Scirpus, Juncus, Carex and Poa as well as some algae were also present. However, Typha latifolia and Typha angustifolia were ver rare and were present as single plants in this wetland.The pH of the waters being treated was in the slightly alkaline range (pH from 7.5 to 8) and flow rate varied from 0.2 - 1.0 l/s. The watercourse in the wetland was about 80 m long and water depth varied in the range of about 5 - 30 cm.The water treatment was started in March 1998 and until now (May 1999) the wetland effluents were characterized by pollutant concentrations decreased below the relevant permissible levels for waters intended for use in agriculture and/or industry. The removal of pollutants was due to different processes but the microbial dissimilatory sulphate reduction and the biosorption played the main role. Uranium was precipitated mainly as uraninite (UO2), the heavy metals were precipitated mainly as the relevant insoluble sulphides, and the largest portion of radium was absorbed by the organic matter (both viable and dead) and clay minerals present in the wetland. Negative effects of the pollutants on the growth and activity of the indigenous plant and microbial communities were not observed.The efficiency of the water clean up markedly depended on the ambient temperature. However, excellent results were achieved even in the cold winter months (December - February) at temperatures about 0 degrees Celsius.

Υπηρεσίες

Στατιστικά